19.6.2015

Referat fra styremøte 17.06.2015

Styret har hatt telefonmøte Til stede: Nina Stenbro, Hanne Sveen, Sonja-Kristin Granaas, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte er 2. september kl. 15.30. 1. Konstituering av nytt styre Camilla Sørbye – leder Nina Stenbro – nestleder Hanne Sveen – webredaktør Sonja-Kristin Granaas – kasserer Sophie Essmat – styremedlem Ann-Iren … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.06.2015

8.6.2015

Årsmøteuttalelse fra Flerkult 2015 : Bibliotekene må støtte bosteds- og papirløse

Biblioteket må være for alle. Lov om folkebibliotek slår fast at folkebibliotekene “skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet”. Men hvem er «alle som bor i landet»? Inkluderer det mennesker … Fortsett å lese Årsmøteuttalelse fra Flerkult 2015 : Bibliotekene må støtte bosteds- og papirløse

2.6.2015

Internasjonal kafé

Idébank. Internasjonal kafé på Fusa bibliotek. Dette er eit samarbeid med Flyktningstenesta, Fusa bibliotek, frivillige organisasjoner i Fusa og Fusa frivilligsentral. Målet er å samle innflyttarar med internasjonal bakgrunn og norske fusingar, slik at me kan bli kjent med kvarandre. Me har hatt markering av FN-dagar som Morsmålsdag 21. februar og Verdens dag mot rasisme og … Fortsett å lese Internasjonal kafé

30.5.2015

Årsmelding 2014

1. Organisasjon Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 78 medlemmer 31.12.2014. Styre: Leder: Camilla Sørbye Nestleder: Sophie Essmat Kasserer: David Beadle Webredaktør: Christoffer Nilsson Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes Styremedlem: Sonja-Kristin Granaas Styremedlem: Hanne Sveen Valgkomité: Mette Kristin Gjerdrum, Larvik bibliotek Hilde Ditmansen. Tjøme folkebibliotek Revisor: Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek 2. Aktiviteter 2.1 Årsmøte … Fortsett å lese Årsmelding 2014

29.5.2015

Årsmøte 2015

Referat fra årsmøte i FlerKult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester Til Stede: David Beadle, Hanne Sveen, Christoffer Nilsson, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. I tillegg: Mette Kristin Gjerdrum fra valgkomiteen Tid: 11.05.2015 Sted: Nasjonalbiblioteket. Antall møtt: 16 Møteleder: Camilla Sørbye. Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes. Saker: Åpning og konstituering. Camilla Sørbye ønsket velkommen. … Fortsett å lese Årsmøte 2015

Gå til nyhetsarkiv >