30.9.2014

Referat fra styremøte 19.09.2014

Til stede: Christoffer Nilsson, Sophie Hirad , Hanne Sveen, David Beadle, Camilla Sørbye, Sonja-Kristin Granaas og Ann-Iren Bårdsnes. Tid og sted: 19.09.2014, Drammen bibliotek. Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte: Telefonmøte 25.11.2014 kl. 14.30 – 15.30 Saker: 1. Mat og bli kjent. 2. Organisasjonsmøte 29. – 30. oktober Camilla og Ann-iren deltar. 3. Idébank David la […]

20.6.2014

Styremøte 17.06.14

Styret har hatt telefonmøte. Til stede: David Beadle, Christoffer Nilsson, Hanne Sveen, Sonja-Kristin Granaas, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. Forfall: Sophie Hirad. Tid: 17.06.14 14.30 – 15.30 Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte er ikke bestemt enda. 1. Konstituering av styret Leder:                  Camilla Sørbye Nestleder:         Sophie Hirad Kasserer:            Davis Beadle Webredaktør:  Christoffer Nilsson Sekretær:           Ann-Iren Bårdsnes […]

23.5.2014

Årsmøte 2014

Referat fra årsmøte i FlerKult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester. Til Stede: David Beadle, Britt Sigrid Sager, Hanne Sveen, Christoffer Nilsson, Mette Kristin Gjerdrum fra valgkomiteen, Britt Sanne, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. Forfall: Ann-Britt Svane, Sonja-Kristin Granaas og Vigdis Gjelstad Jakobsen. Ikke møtt: Sophie Hirad. Tid: 13.05.14 Sted: Nasjonalbiblioteket. Møteleder: Siden leder […]

23.5.2014

Årsmelding 2013

 1. Organisasjon Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 84 medlemmer 31.12.2013 Styre: Leder:              Ann-Britt Svane Nestleder:      Sophie Essmat Kasserer:         David Beadle Webredaktør:  Christoffer Nilsson Sekretær:         Ann-Iren Bårdsnes Styremedlem: Britt Sigrid Sager Styremedlem:  Hanne Sveen Valgkomité:     Mette Kristin Gjerdrum, Larvik bibliotek Vigdis Gjelstad Jakobsen, Vestfold fylkesbibliotek Revisor:           Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek 2. Aktiviteter […]

10.4.2014

Innkalling til årsmøte

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester Tid: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 16.00 – 17.00 Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo Saksliste Åpning og konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsrapport 2013 Revidert regnskap Virkeplan for kommende periode Budsjettforslag Innkomne saker Valg Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til undertegnede på e-post ann-britt.svane@porsanger.kommune.no innen […]