9.9.2015

Referat fra styremøte 02.09.2015

Styret har hatt telefonmøte.  Av innholdet i referatet: IFLA-konferanse i Cape Town. Flerkult hadde stand på Mela-festivalen 14. – 16. august (Mela er en verdenskulturfestival for utøvende kunst og kulturuttrykk fra hele verden). Planlegging av debattmøte om papirløses rettigheter og muligheter til å bruke bibliotekenes tilbud. Flerkults deltakelse på organisasjonsmøte i oktober. Til stede: Hanne … Fortsett å lese Referat fra styremøte 02.09.2015

9.9.2015

Filmgruppe

Idébank. Filmgruppe. Et tilbud for alle som savner et sted å være på kveldsstid når biblioteket har sommerlukning. Tiltaket ble testet ut som en del av prosjektet  «Biblioteket som globale døråpnere». Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på : På sommertid stenger biblioteket kl 15.00 fra tirsdag til fredag, og vi ser at mange mister et … Fortsett å lese Filmgruppe

7.9.2015

Språktrening

Idébank. Minoritetsspråklige møter norskspråklige til språktrening på biblioteket. Det er både egne grupper for menn og kvinner, og en fellesgruppe. Biblioteket har alliert seg med frivillige som hjelper til. Folkeakademiet og Frivilligsentralen har hjulpet til med å finne frivillige. Navn på tiltak :   Språktrening. Det er et tilbud der minoritetsspråklige kan øve på norsk hverdagssamtale … Fortsett å lese Språktrening

19.6.2015

Referat fra styremøte 17.06.2015

Styret har hatt telefonmøte Til stede: Nina Stenbro, Hanne Sveen, Sonja-Kristin Granaas, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte er 2. september kl. 15.30. 1. Konstituering av nytt styre Camilla Sørbye – leder Nina Stenbro – nestleder Hanne Sveen – webredaktør Sonja-Kristin Granaas – kasserer Sophie Essmat – styremedlem Ann-Iren … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.06.2015

8.6.2015

Årsmøteuttalelse fra Flerkult 2015 : Bibliotekene må støtte bosteds- og papirløse

Biblioteket må være for alle. Lov om folkebibliotek slår fast at folkebibliotekene “skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet”. Men hvem er «alle som bor i landet»? Inkluderer det mennesker … Fortsett å lese Årsmøteuttalelse fra Flerkult 2015 : Bibliotekene må støtte bosteds- og papirløse

Gå til nyhetsarkiv >