25.9.2017

Referat fra styremøte i FlerKult 19. september 2017

Styret avholdt møte i forbindelse med konferansen “Slabberas” i Drammen. Sted: Buskerud fylkesbibliotek Til stede: Oddbjørn Hansen, Anne Thuv, Brita Essaiasen, Nina Stenbro og Heidi Berg Kjuus(ref.) Forfall: Bente Holmen Eriksen . Sak 1. Presentasjonsrunde av det nye styret Sak 2. NBFs organisasjonsmøte Bente Holmen Eriksen deltar som Flerkults representant. Anne Thuy er også invitert … Fortsett å lese Referat fra styremøte i FlerKult 19. september 2017

16.6.2017

Referat fra styremøte i FlerKult 12.juni 2017

Styret har avholdt telefonmøte. Tilstede: Oddbjørn Hansen, Anne Thuv, Nina Stenbro, og Heidi Berg Kjuus (ref.) Forfall: Bente Holmen Eriksen og Brita Esaiassen. Sak 1. Konferanse om språkkafe Konferansen ble fulltegnet på tre dager og det er mange på venteliste. Det ser ut som om alle i styret har anledning til å komme på konferansen. … Fortsett å lese Referat fra styremøte i FlerKult 12.juni 2017

16.6.2017

Referat fra styremøte i FlerKult 3.april 2017

Styret har avholdt telefonmøte. Tilstede: Brita Esaiassen, Nina Stenbro, Sonja-Kristin Granaas, Oddbjørn Hansen, Marianne Kolstad Fravær: Sophie Essmat, Bente Holmen Eriksen Sak 1: Årsmøte i NBF 3. mai Årsmøte blir samme dag som som DFBs flerkulturelle vårseminar, 3. mai. Klokkeslett 16.00. Sonja-Kristin, Marianne og Sophie går ut av styret. Vi legger ut informasjon om årsmøtet … Fortsett å lese Referat fra styremøte i FlerKult 3.april 2017

2.6.2017

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 Referat fra årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester. Tid 03.05.17 Sted Nasjonalbiblioteket Til stede Sophie Essmat, Oddbjørn Hansen, Sonja-Kristin Granaas Møteleder Oddbjørn Hansen Referent Oddbjørn Hansen Åpning og konstituering Oddbjørn Hansen ønsker velkommen 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjent 2. Årsmelding 2016 Forslag til vedtak: … Fortsett å lese Årsmøte 2017

2.6.2017

Årsmelding 2016

Organisasjon Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 60 medlemmer per 31.12.2016. 1.1 Styre Leder: Oddbjørn Hansen, Det flerspråklige bibliotek Nestleder/ Webredaktør: Nina Stenbro, Vest-Agder fylkesbibliotek Kasserer: Sonja-Kristin Granaas, Alta bibliotek Sekretær: Marianne Kolstad, Dokka VGS Styremedlem: Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus Styremedlem: Bente Holmen Eriksen, Halden fengsel Styremedlem: Brita Esaiassen, Berg folkebibliotek Valgkomité: Kine … Fortsett å lese Årsmelding 2016

Gå til nyhetsarkiv >