Referat fra styremøte 22.04.2015

Styret har hatt telefonmøte

Til stede: Sonja-Kristin Granaas, Camilla Sørbye, Sophie Hirad, David Beadle, Christoffer Nilsson, Hanne Sveen og Ann-Iren Bårdsnes.

Tid: 22.04.15, 15.00 – 16.00.

Referent: Ann-Iren Bårdsnes

1. Godkjenning av referat fra siste styremøte.

Vedtak: Godkjent.

2. Ansvarsoppgaver årsmøte 11. mai v/ Camilla

– Ann-Iren presenterer punkt 2 årsrapport – A-I kopierer rapporten og tar med ca. 20 ex.

– Camilla presenterer punkt 4 virkeplanen – Camilla kopierer og tar med virkeplanen i ca 20 ex.

– David presenterer revidert regnskap som er godkjent av revisor – David kopierer og tar med ca 20 ex.

3. Virkeplan 2015 v/ David

David informerte om arbeidet så langt. Styret vedtar endelig virkeplan for 2015 etter at den er gjennomgått av Camilla og sendt ut til resten av styret for gjennomsyn og eventuelle innspill.

4. Seminar om språkkafeer høsten 2015 v/ Camilla

Det er et ønske fra styret om å ha et seminar i forbindelse med Deichmanske bibliotek, Det flerspråklige biblioteks, oktobermøte. Dette vil vi jobbe videre med på dagsseminaret 12. mai.

5. Deltakelse på årsmøtet v/ Camilla

David og Christoffer går ut av styret og vi trenger to nye medlemmer. I tillegg til det nåværende styret vil følgende delta på årsmøtet:

– Nytt styremedlem: Nina Stenbro fra Kristiansand folkebibliotek (avdelingsleder Flekkerøy, Hellemyr og Vågsbygd bibliotek)

– Kristin Storrusten fra NBF

– To praksisstudenter fra HiOA

– Britt Sigrid Sager

Etter avholdt årsmøte går styret ut og spiser en middag sammen. Vi inviterer med Kristin Storrusten NBF, Nina Stenbro (nytt styremedlem) og eventuelt et nytt styremedlem til.

6. Flerkults seminar 12. mai v/ Camilla

– Seminaret blir avholdt i bygget bak Universitetsbiblioteket, byggene henger sammen, adresse Observatoriegt. 1B, 0254 Oslo. Det huser bl.a. Norsk lokalhistorisk institutt og Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek.

– Forberedelser: Ann-Iren tar med BF Flerkults Roll-up.Siri møter oss med nøkkelkort.

Vi starter opp kl. 09.00, kaffe er bestilt.

Lunsj kl.12.00. Ann-Iren har tatt kontakt med Siri og spurt om det er greit at vi spiser lunsj i kantinen der kl. 12.00.

Vi holder på til ca. 17.00, dette må vi se litt an.

7. Idébanken v/ Christoffer

Christoffer informerte om aktivitet i idébanken. Det er ikke aktuelt å kjøpe lisenstilpasning for å vise skjemaet på en god måte, det blir for dyrt. Problemet ligger i visningen av skjemaet, ikke selve skjemaet. Christoffer jobber videre med siden, den er fortsatt under utvikling.

Forsøker å få det klart innen seminaret 11. mai siden Idébanken skal presenteres på Det flerspråklige biblioteks seminar da.

Camilla orienterer om innlegg på Flerkulturelt nettverksmøte.

8. MELA-festivalen 14.-16. august v/ Camilla

Henvendelse fra Norsk P.E.N. angående stand på festivalen. Vi ønsker å delta for å markedsføre oss. Vi setter opp Roll-up og deler ut flyers. Denne saken tas opp på seminaret 12. mai.

8. Eventuelt

Den 75. norske bibliotekkonferansen avholdes i Tromsø 9. – 11. mars 2016, Er det noe vi kan bidra med her? Dette kan vi også ta opp på seminaret 12. mai.