Bli medlem

Meld deg inn!

Send en e-post med navn, adresse og e-postadresse til
Sonja-Kristin.Granaas@alta.kommune.no.
For å bli medlem av Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester, må du være medlem av Norsk Bibliotekforening (NBF). Hvis du ikke er medlem her, melder vi deg inn i NBF samtidig.
Årskontingenten i FlerKult er kr 100 for personlige medlemmer og kr 250 for institusjoner.
Kontingenten betales til kontonummer: 3000 17 83692