Om oss

Spesialgruppen ble stiftet 17. september 2004.

Vi vil sette flerkulturelle bibliotektjenester på dagsorden:
øke bevisstheten om flerkulturelle bibliotektjenester i bibliotekene og blant myndighetene, arbeide for at politiske signaler blir fulgt opp økonomisk og bidra til idéutveksling, faglig utvikling og nettverksbygging.

Les