Årsmelding 2007

1          Organisasjon

FlerKult hadde 73 medlemmer pr. 31.12.2007.

Styre: 
Leder:            Anne Berit Helland, Bergen Off. Bibliotek
Nestleder:      Anne Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek
Sekretær:      Ingeborg Westerheim, HiO, Avd. for journalistikk, bibliotek og info.fag
Kasserer:       Ulla-Britt Waagaard, Askim bibliotek
Vevredaktør: Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek
Styremedl.:    Päivi Särkelä, Deichmanske bibliotek
Styremedl.:    Ardashir Esfandiari, St. Olav vgs, biblioteket
 

Valgkomité:   Kirsten Leth Nielsen, DFB, Deichmanske bibliotek
Aud Jorunn Aano, Stavanger bibliotek
Ester Niemi Rystrøm, Vadsø bibliotek

Revisor:         Anne Torill S. Lura, Stavanger bibliotek

2          Aktiviteter

2.1      Årsmøte og medlemsmøte

 

19. mars avholdt FlerKult årsmøte med åpent medlemsmøte på Høgskolen i Oslo.

Virkeplanen ble utvidet til også å omfatte arbeid i forhold til den nasjonale minoritetsgruppen kvener.

På årsmøtet ble FlerKults høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 diskutert.  Noen punkter ble endret i uttalelsen.

Medlemsmøtet ble innledet av Bente Møller, da nytilsatt koordinator for Mangfoldsåret 2008. Det ble en inspirerende samtale mellom henne og deltakerne på møtet.  Andre del av medlemsmøtet var omvisning på Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) på utstillingen Norge i 100 – 15 historier om å krysse grenser, en tankevekkende opplevelse.

2.2      Mangfoldsåret 2008

 

FlerKult har jobbet med å innhente og videreformidle informasjon om Mangfoldsåret til bibliotekmiljøet gjennom medlemsmøte, informasjonsbrev til medlemmene og ved bruk av BibliotekNorge-listen.

Styret fremmet også en bibliotekkandidat til referansegruppen i mangfoldsårs-organisasjonen (Aud Jorunn Anno, Stavanger bibliotek).

Anne Berit Helland, deltok på den nordiske konferansen «Kulturelt mangfold i Norden» 14.-15. februar i Oslo arrangert av Kirke- og kulturdepartementet som en opptakt til planleggingen av Mangfoldsåret.

Anne Berit Helland og Ann-Britt Svane deltok på konferansen ”Mangfoldsårets muligheter” 13. juni i Oslo arrangert av Mangfoldsårssekretariatet for ABM-miljøet

2.3      Bibliotekkonferansen ”Bibliotek = Mangfold + Møteplasser + Muligheter”

 

FlerKult-styret brukte store deler av 2007 på å søke om midler til og planlegge den nasjonale bibliotekkonferansen som ble avholdt 21.1.2008.  FlerKult arrangerte konferansen i samarbeid med ABM-utvikling og Det flerspråklige bibliotek (DFB).  Høgskolen i Oslo kom med som medarrangør ved at vi fikk bruke HiOs lokaler og i egenskap av teknisk arrangør.

Vi opplevde å få positive svar på søknad om midler både fra NBFs overskuddsfond (IFLA-konferansen 2005), ABM-utvikling, Fritt Ord og Sametingets kulturfond.  Dessuten fikk vi ja fra meget gode norske og utenlandske aktører til foredrag og kulturinnslag, men det var en utfordring å få politikere til å stille til politikerdebatt.

Det var arbeidskrevende å sluttføre planleggingen utover høsten, men det gav verdifull arrangørkompetanse til FlerKult og nyttig samarbeid med medarrangørene.

2.4      Planlegging av utstilling på bibliotekmøtet i Bergen i 2008

Pga. konferansen i januar, har ikke FlerKult hatt kapasitet til å planlegge egne seminar utover årsmøtet på bibliotekmøtet i mars 2008. Styret ønsker imidlertid å være med å markere kulturelt mangfold på møtet.  FlerKult-styret tok derfor høsten 2007 initiativ til samarbeid med IMDIs Mangfolds- og migrasjonsbiblotek og DFB om felles utstillingsstand i Bergen.  I november hadde deler av styret felles arbeidsmøte med lederne for de to bibliotekene og har startet arbeidet med å planlegge standen.

2.7      Nettsider og informasjon

FlerKult har fortløpende lagt ut informasjon om spesialgruppens arbeid på www.flerkult.no.

Styret har sendt ut medlemsbrev på e-post før sommer og til jul og benytter også BibliotekNorge-listen.

3          Kurs, møter og seminarer .

  • Ann-Britt Svane deltok på NBFs kontaktmøte 25.-26.10. på Jevnaker.
  • Ardashir Esfandiari deltok på NBFs organisasjonskurs i Oslo 20.-21.11.
  • Arbeidsgruppemøte i Oslo 22.11.for Mangfoldskonferansen i januar 2008
  • 7 styremøter pr. telefon
  • Se for øvrig under punkt 2.1-2.4.

Bergen  25.2.2008

 

Anne Berit Helland               <sign.>
Anne Kristin Undlien
Ingeborg Westerheim
Ulla-Britt Waagaard
Ann-Britt Svane
Päivi Särkelä
Ardashir Esfandiari