Årsmelding 2008

Årsmelding for 2008

1          Organisasjon

Flerkult hadde 79 medlemmer pr. 31.12.2008

Styre:

Leder:            Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek

Nestleder:      Solveig Bjordal, Deichmanske bibliotek

Sekretær:      Ingeborg Westerheim, HiO, avd. for journalistikk, bibliotek- og info fag

Kasserer:       Ulla-Britt Waagaard, Askim bibliotek

Vevredaktør: Karianne Aam, Hamar bibliotek/Hedmark fylkesbibliotek

Styremedlem: Eldrid Sørnes, Årstad vgs

Styremedlem: Ardashir Esfadiari, St. Olav vgs

Valgkomité:   Päivi Särkelä

Hildur Eikaas

Anne Berit Helland

Revisor:         Anne Torill S. Lura, Stavanger bibliotek

2          Aktiviteter

2.1      Årsmøte

5.mars 2008 avholdt FlerKult årsmøte med åpent medlemsmøte i Grieghallen i Bergen.

Anne Berit Helland hilste velkommen og deretter var det kunstnerisk innslag ved styremedlem Ardashir Esfandiari.

Det kom en del kommentarer til virkeplanen, blant annet ble det påpekt at den burde vært konsentrert om færre saker.

Det ble vedtatt at nasjonale minoriteter skulle følges opp i 2008. Øremerkede midler ble satt av til en faglig studietur for styret.

Som nye medlemmer i styret ble følgende valgt med akklamasjon:

Karianne Aam, Solveig Bjordal og Eldrid Sørnes

Som ny valgkomité ble følgende valgt med akklamasjon:

Päivi Särkelä, Hildur Eikaas og Anne Berit Helland

Etter årsmøtet ga Kirsten Leth Nielsen en presentasjon av det Flerkulturelle bibliotekmanifestet

2.2      Styremøter

 

Styret har avholdt 7 møter i perioden og behandlet 17 saker.:

15.04.08 Telefonmøte
10.06.08 Telefonmøte
08.09.08 Møte på Porsanger bibliotek
11.11.08 Telefonmøte
20.01.09 Telefonmøte
10.03.09 Telefonmøte
21.04.09 Telefonmøte

2.3             Styret sin deltaking på kurs, møter og konferanser

 

Utstillingsstand på Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5. -8. mars 2008. Flerkult, Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek og Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket hadde felles stand i Grieghallen. Til standen hadde det blitt laget en lenkeliste som inneholdt viktige ressurser innen det flerkulturelle området. Lenkelisten ligger på FlerKults hjemmesider http://www.flerkult.no/article.php?id=88&p=

Deltagelse på standen til NBF på Bokmessen på Lillestrøm 21.- 23. november 2008, Ann-Britt Svane deltok en dag.

NBF sitt kontaktmøte 23.- 24. oktober  2008 hvor Eldrid Sørnes deltok.

 

2.4             Studietur til Porsanger 8. – 11. september 2008

 

Styret i Flerkult har vært på studietur i Porsanger. Formålet med turen var å få grunnleggende kunnskap om samer og kvener.

Styret i FlerKult mottok stipend fra NBFs overskuddsfond, samt at flere av styremedlemmene mottok stipender fra Bibliotekarforbundet og Norsk bibliotekforening. Vi takker for støtten.

Det ble skrevet en utfyllende rapport fra studieturen til Porsanger som ble publisert i Bibliotekaren og lagt ut på NBF sine hjemmesider

http://www.flerkult.no/article.php?id=102&p=

 

2.5             Planlegging av innlegg på Nordnorsk bibliotekkonferanse i Tromsø 

FlerKult ble forespurt om å holde et innlegg under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Tromsø og dette takket vi ja til. Planlegging av innlegget har vært en viktig del av styremøtene i tiden før bibliotekkonferansen. FlerKult inngikk avtale med Knut Kjeldstadli om at han skulle holde et innlegg i vår avsatte tid på konferansen. Dette ble det imidlertid ikke realiteten, i og med at konferansearrangørene ville bruke Kjeldstadlis innlegg som sitt åpningsinnlegg på Nordnorsk bibliotekkonferanse.

2.6      Nettsider og informasjon

FlerKult har fortløpende lagt ut informasjon om spesialgruppens arbeid på www.flerkult.no.

Styret har sendt ut medlemsbrev på e-post før sommer og til jul og benytter også BibliotekNorge-listen.

Lakselv  27.04.2009

 

Ann-Britt Svane                    <sign.>

Solveig Bjordal

Ingeborg Westerheim

Ulla-Britt Waagaard

Eldrid Sørnes

Karianne Aam

Ardashir Esfandiari