Årsmelding 2011

1. Organisasjon

Flerkult hadde 79 medlemmer per 31.12.2011.

Styre:

Leder (Permisjon): Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
Nestleder (Fungerende leder): Mette Hartander, Lofsrud skole
Kasserer: David Beadle, Haram folkebibliotek
Sekretær: Anelinde Aase Løver, Det flerspråklige bibliotek
Vevredaktør: Ann-Britt Svane, Finnmark fylkesbibliotek
Styremedlem: Mokhtar Barazesh, Tospråklig lærer og student
Styremedlem: Marina Pettersen, Folldal bibliotek

Valgkomité:

Hildur Eikås, Sør-Varanger bibliotek, Kirkenes
Solveig Bjordal, Stovner filial, Deichmanske bibliotek, Oslo
Anne Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek

Revisorer:

Anne Berit Helland, Bergen off. bibliotek
Do Thi Hien,  Bergen off. bibliotek

2. Aktiviteter

2.1. Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 25. mai 2011 på Rica hotell i Alta, i tilknytning til Nordnorsk Bibliotekkonferanse 2011. I forkant av møtet holdt Hildur Eikås (biblioteksjef i Sør-Varanger kommune) foredraget: Norsk-Russisk bibliotektjenester. Utvikling fra lokalt til nasjonalt nivå.

Marina Pettersen, Mokhtar Barazesh (ikke tilstede) og Anelinde Aase Løver ble valgt inn i styret ved akklamasjon. De avtroppende styremedlemmene Runar Skrøvset og Janicke Sørensen ble takket for innsatsen.
2.2. Styremøter

Styret har avholdt tre styremøter i perioden:

11.10.2011 Telefonmøte
09.11.2011 Fysisk møte i Oslo
07.02.2012 Telefonmøte
2.3. Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser
David Beadle, Mette Hartander og Anelinde Aase Løver deltok på møte i Flerkulturelt biblioteknettverk. Tema for møtet var «Det lokal-globale biblioteket – lokalhistorie i et flerkulturelt perspektiv».

Anelinde Aase Løver deltok på NBFs kontaktmøte for tillitsvalgte 20.-21. oktober 2011.
2.4. Arbeid med lettleste bøker på norsk

Styret har jobbet med planleggingen av et dagsseminar om lettleste bøker for voksne. Flerkult  har vært i kontakt med hovedstyret for råd om dagsseminaret.
2.5. Nettsider og informasjon

Flerkult har fortløpende lagt ut informasjon om sitt arbeid på www.flerkult.no.  Styret har eget brukernavn og passord til Flerkulturelt bibliotekknettverk sitt forum
(tilknyttet hjemmesidene til Det flerspråklige bibliotek: www.dfb.deichman.no).

 

09.02.2012

Sophie Essmat (sign.)
Mette Hartander
David Beadle
Mokhtar Barazesh
Anelinde Aase Løver
Ann-Britt Svane