Årsmelding 2012

1. Organisasjon

Flerkult hadde 78 medlemmer 31.12.2012

Styre

Leder:  Ann-Britt Svane
Nestleder: Sophie Essmat
Kasserer: David Beadle
Webredaktør: Christoffer Nilsson
Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes
Styremedlem:  Britt Sigrid Sager
Styremedlem: Hanne Sveen
Valgkomité: Hildur Eikås, Sør-Varanger bibliotek
Runar Skrøvset, Det Flerspråklige bibliotek
Vigdis Gjelstad Jakobsen, Vestfold fylkesbibliotek

Revisor: Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek

2. Aktiviteter

2.1 Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 22. mars 2012 på Sølvberget kulturhus, Stavanger, i forbindelse med NBFs 73. norske bibliotekmøte i Stavanger.
Ann Kristin Undlien la fram valgkomiteens innstilling.
Styremedlemmer:
Ann Britt Svane – tar gjenvalg, Finnmark fylkesbibliotek (2 år)
David Beadle – tar gjenvalg. Haram folkebibliotek (1 år)
Sophie Essmat – tar gjenvalg, Høgskolen i Oslo og Akershus (2 år)
Ann-Iren Bårdsnes,- ny, bibliotekar på Rommen skole, Oslo (2 år)
Britt Sigrid Sager – ny, jobber på Det Flerspråklige Bibliotek, Oslo (2 år)
Christoffer Nilsson – ny, Sør-Varanger bibliotek. (2 år)
Hanne Sveen – ny, Tønsberg øg Nøtterøy bibliotek (2år)

2.2 Styremøter

Styret har avholdt 5 styremøter:
27.01.2012 Telefonmøte i valgkomitén
24.04.2012
04.09.2012
28.11.2012
12.02.2013

2.3 Styrets deltakelse på kurs, møter og konfreanser

– NBFs Bibliotekmøte/årsmøte i spesialgruppa Flekulturelle bibliotektjenester i Stavanger
21. – 23. mars.
Her deltok David Beadle, Ann-Britt Svane, Sophie Essmat, Christoffer Nilsson , Hanne Sveen og Britt Sigrid Sager
– Flerkulturelt biblioteknettverk i Oslo 8. mai 2012
David Beadle, Hanne Sveen, Britt Sigrid Sager og Sophie Essmat foreleste på dette møtet.
– Nordic Library Conference i Oslo 14. og 15. Mai 2012
Her deltok Britt Sigrid Sager og Hanne Sveen
– Satellittkonferansen Ifla: “Transcending Boundaries to Increase Cultural Understanding Between Countries” i Lappeenranta, Finland 8. – 9. august 2012.
Her deltok David Beadle og Sophie Essmat
– Kontaktmøte for tillitsvalgte på Randsvangen 8. og 9. november 2012
Her deltok Ann- Britt Svane
– Flerkulturelt biblioteknettverk 23. oktober 2012
Her deltok Hanne Sveen og Britt Sager

2.4 Artikler og innlegg i media

David Beadle og Sophie Essmat har skrevet artikler i Bibliotekaren i forbindelse med Satellittkonferansen i Finland

2.5 Bibliotekpolitiske innspill

Vi har jobbet hardt for å få kultur- og/eller kunnskapsministeren til å delta på det planlagte seminaret vårt.  Dessverre har ikke dette gitt resultater.

2.6 Arbeid med lettleste bøker på norsk

Vi arbeidet for å få til et seminar.  Dette ble planlagt å gå av stabelen 24.10.12, men ble utsatt.

Nettsider og informasjon

Flerkult har lagt ut referat og aktiviteter fortløpende på http://www.flerkult.no/. Spesialgruppens arbeid gjøres kjent på gruppens facebokside.