Årsmøte 2011

Referat fra Årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Til stede: 10 personer

Tid: Onsdag, 25. mai 2011, kl. 17.15 – 18.00

Sted: Rica hotell, Alta

Møteleder: David Beadle

Referent: Janicke Sørensen

Sak 1: Åpning og konstituering

Sophie Essmat hilste velkommen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

Sak 3: Årsrapport 2010

Runar Skrøvset leste årsrapporten. Godkjent

Sak 4: Revidert regnskap

David presenterte revidert regnskap. Godkjent

Sak 5: Virkeplan for kommende periode

Sophie leste opp virkeplanen. Godkjent.

Sak 6: Budsjettforslag

David gikk gjennom budsjettforslaget. Godkjent.

 

Sak 7: Innkomne saker

Ingen

Eventuelt.

Hvordan få inn avisinnlegg. Spissformuleringer og dramatisering er nødvendig. Dessuten skaffe seg allierte. Anders Ericson og Svein Arne Tinnesand har kontakter.

Sak 8: Valg

Sophie la fram valgkomiteens innstilling.

Leder: Sophie Essmat, Sandefjord folkebibliotek

Ikke på valg, 1 år.

Styremedlemmer:

Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek (ikke tilstede)

Ikke på valg, 1 år
Anelinde Aase Løver, Flerspråklig bibliotek

Ny, 2 år
David Beadle, Haram folkebibliotek

Ikke på valg, 1 år
Mette Hartander, Lofsrud skole, Oslo (ikke tilstede)

Ikke på valg, 1 år
Mokhtar Barazesh A, tospråklig lærer og student (ikke tilstede)

Ny, 2 år
Marina Pettersen, Folldal bibliotek

Ny, 2 år

Valg av revisorer

Anne Berit Helland, Bergen off. bibliotek

Gjenvalg, 1 år
Do Thi Hien. Bergem off. Bibliotek.

Ny, 1 år

Valgt ved akklamasjon

Valgkomite:

Hildur Eikås, Sør-Varanger bibliotek, Kirkenes

Ny, 2 år
Solveig Bjordal, Stovner filial, Oslo

Ikke på valg, 1 år
Anne Kristin Undlien, Kristiansand folkebibliotek

Ikke på valg, 1 år

Valgt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble avsluttet ved at Sophie ønsket de nye medlemmene velkommen til styret og takket de avtroppende medlemmene Runar Skrøvset, Janicke Sørensen og  Soudabeh Alishahi var (ikke tilstede).

Moss, 6. Juni 2011

Janicke Sørensen