Årsmøte 2012

Referat fra Årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Årsmøte 2012

Referat fra Årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Til stede: 10 personer

Tid: Torsdag 22. mars 2012, kl. 18.00 – 19.00

Sted: Sølvberget kulturhus, Stavanger

Møteleder: Ann-Britt Svane

Referent: Anelinde Aase Løver

Sak 1: Åpning og konstituering
Mette Hartander hilste velkommen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent

Sak 3: Årsrapport 2010
Anelinde Aase Løver leste årsrapporten. Aud Jorunn Aano foreslår endringer i pkt. 2.3. Godkjent med endringer.

Sak 4: Revidert regnskap
David Beadle presenterte revidert regnskap. Godkjent

Sak 5: Virkeplan for kommende periode
Mette Hartander leste opp virkeplanen. David Beadle foreslår endringer i ordlyden. Godkjent med endringer.

Sak 6: Budsjettforslag
David gikk gjennom budsjettforslaget. Godkjent.

Sak 7: Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Sak 8: Valg
Ann Kristin Undlien la fram valgkomiteens innstilling.
Styremedlemmer:
Ann Britt Svane – tar gjenvalg, Finnmark fylkesbibliotek  (2 år)
David Beatle – tar gjenvalg. Haram folkebibliotek (1 år)
Sophie Essmat – tar gjenvalg, Høgskolen i Oslo og Akershus (2 år)
Ann-Iren Bårdsnes,- ny, bibliotekar på Rommen skole, Oslo (2 år)
Britt Sigrid Sager – ny, jobber på Det Flerpråklige Bibliotek, Oslo (2 år)
Christoffer Nilsson – ny, Sør-Varanger bibliotek. (2 år)

Revisor:
Kirsti Sand – ny, Trondheim folkebibliotek. (2 år)
En til fra Trondheim folkebibliotek (2 år)

Valgkomiteen:
Hildur Eikås – ikke på valg, Sør Varanger bibliotek (1 år)
Runar Skrøvset – ny, Det Flerspråklige bibliotek (2 år)
Vigdis Gjelstad Jakobsen – ny, Vestfold fylkesbibliotek. (2 år)

Valgt ved akklamasjon. Det har ikke lyktes valgkomiteen å finne kandidater til et fulltallig styre og det har heller ikke lyktes valgkomiteen å finne en ny leder til styret. Det nye styret fikk i oppdrag å finne løsninger på problemet.

Årsmøtet ble avsluttet ved at David Beadle ønsket de nye medlemmene velkommen til styret og takket de avtroppende medlemmene Anelinde Aase Løver og Mette Hartander.
Oslo, 26. mars 2012
Anelinde Aase Løver
referent