Årsmøte 2013

Referat fra årsmøte i Flekult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Til stede: Ann-Britt Svane, Christoffer Nilsson, David Beadle, Britt Sigrid Sager, Hanne Sveen, Ann-Iren Bårdsnes og Vigdis Gjelstad Jacobsen fra valgkomiteen.Tid: 13.05.2013
Sted: Nasjonalbiblioteket i OsloMøteleder: Ann-Britt Svane
Sekretær: Ann-Iren BårdsnesSaker:

 1. Åpning og konstituering.

Ann-Britt Svane ønsket velkommen

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent.

 1. Årsrapport 2012.

Ann-Iren Bårdsnes leste rapporten. Godkjent med to tilføyelser:

 • 1. Revisor: Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek og Janne Bergmann, Trondheim folkebibliotek.
 • 2.6 Facebookgruppe opprettet av Ann-Britt Svane.
 1. Revidert regnskap

David Beadle presenterte det reviderte regnskapet som er godkjent av revisor.

Godkjent.

 1. Virkeplan for kommende periode.

Ann-Britt Svane leste opp virkeplanen. Godkjent med en tilføyelse:

 • Spesialgruppens arbeid gjøres kjent på gruppens facebokside.
 1. Budsjettforslag

David gikk gjennom budsjettforslaget. Godkjent.

 1. Innkomne saker

Ingen innkomne saker

 1. Valg

Vigdis Gjelstad Jacobsen la fram valgkomiteens innstilling.

Styremedlemmer:

Ann-Brit Svane – ikke på valg. Porsanger bibliotek (1 år)

David Beadle – tar gjenvalg. Haram folkebibliotek (2 år)

Sophie Essmat – ikke på valg. Høgskolen i Oslo og Akershus (1 år)

Christoffer Nilsson – ikke på valg. Høgskolen i Bergen (1 år)

Hanne Sveen – ikke på valg. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (1 år)

Britt Sigrid Sager – ikke på valg. Deichmanske bibliotek, det flerspråklige bibl. (1 år)

Ann-Iren Bårdsnes – ikke på valg. Rommen skole (1 år)

Revisor: Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek.

Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek.

 

Valgkomiteen: Vigdis Gjelstad Jacobsen, Vestfold fylkesbibliotek (1 år)

Mette Kristin Gjerdrum, Larvik folkebibliotek (2 år)

 

Ann-Britt avsluttet årsmøtet ved å takke David Beadle for at han tok gjenvalg og takket alle for oppmøtet.

 

Konstituering av styret.

Ann-Britt Svane – leder

Sophie Essmat – nestleder

David Beadle – kasserer

Ann-Iren Bårdsnes – sekretær

Christoffer Nilsson – webredaktør

Britt Sigrid Sager – styremedlem

Hanne Sveen – styremedlem