Styremøte 04.02.2014

Styret har hatt telefonmøte.

Til Stede: Ann-Britt Svane, David Beadle,  Hanne Sveen,  og Ann-Iren Bårdsnes

Forfall: Sophie Essmat, Christoffer Nilsson og Britt Sigrid Sager

Tid: 04.02.2014

Referent: Ann-Iren Bårdsnes

Neste møte er satt til 18.03.2014

1.      Årsmøte – Fordeling av oppgaver

Ann-Iren har skrevet ferdig årsmeldingen. Hun leser denne på årsmøtet.

Hanne finpusser på virkeplanen og får med siste punkt – ønske om å utarbeide en idébank på hjemmesiden vår. Hanne kan forøvrig tenke seg å være sekretær for denne idébanken. Sender deretter virkeplanen til Ann-Britt. Hanne leser denne på årsmøtet.

David sender oppdatert regnskap for 2013 til Ann-Britt. Han presenterer dette på årsmøtet.

Ann-Britt går igjennom årsmelding og virkeplan og sender det ut sammen med innkalling til årsmøtet, minimum 4 uker før, som er senest 15.04. Sender til alle medlemmene, samt Biblioteknorge.

Christoffer legger ut innkallingen på hjemmesiden vår.

2.      Status hjemmeside v/Christoffer

Ny hjemmeside er lansert nå: http://flerkult.norskbibliotekforening.no/. Er fortsatt en del som en under utvikling men har kommet ganske langt. Idébanken mangler foreløpig en teknisk løsning som gjør at det skal fungere som han vil. (Har derfor ikke lagt inn mye her, men det kommer.) Kristin på NBF har sagt at de arbeider med det. Tenker meg en mer strukturell side for idébanken som vil gi en enklere oversikt av idéene.

3.      Bibliotekmøte i Trondheim – Hvem deltar?

Ann-Britt deltar for NBF – valgkomiteen.

Hanne deltar for NBF Flerkult.

4.      Eventuelt

–          Grunn- og aktivitetstilskuddet. Dette søker vi på og det pleier vi alltid å få. Ann-Britt søker.

–          Idebank. Vi har en del penger på bok og det kan være godt å ha ved opparbeidelse til en idébank. Da har vi mulighet til å reise på “studietur” for å utforske spennende prosjekter for så å dokumentere det på hjemmesiden vår.