Innkalling til årsmøte

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester

Tid: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 16.00 – 17.00

Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo

Saksliste

Åpning og konstituering

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsrapport 2013
  3. Revidert regnskap
  4. Virkeplan for kommende periode
  5. Budsjettforslag
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til undertegnede på e-post ann-britt.svane@porsanger.kommune.no innen 30. april 2014

VELKOMMEN!

Hilsen Styret i Flerkult
v/Ann-Britt Svane, leder