Årsmelding 2013

 1. Organisasjon

Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 84 medlemmer 31.12.2013

Styre:

Leder:              Ann-Britt Svane
Nestleder:      Sophie Essmat
Kasserer:         David Beadle
Webredaktør:  Christoffer Nilsson
Sekretær:         Ann-Iren Bårdsnes
Styremedlem: Britt Sigrid Sager
Styremedlem:  Hanne Sveen

Valgkomité:     Mette Kristin Gjerdrum, Larvik bibliotek
Vigdis Gjelstad Jakobsen, Vestfold fylkesbibliotek
Revisor:           Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek
Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek

2. Aktiviteter

2.1  Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 13. mai på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i forbindelse med Det flerspråklige biblioteks nettverksmøte.

Vigdis Gjelstad Jacobsen la fram valgkomiteens innstilling.
Styremedlemmer:
Ann Britt Svane          – Finnmark fylkesbibliotek (ikke på valg)
David Beadle              – tar gjenvalg. Haram folkebibliotek (2 år)
Sophie Essmat             – Høgskolen i Oslo og Akershus (ikke på valg)
Ann-Iren Bårdsnes      – bibliotekar på Rommen skole, Oslo (ikke på valg)
Britt Sigrid Sager         – jobber på Det Flerspråklige Bibliotek, Oslo (ikke på valg)
Christoffer Nilsson     – Høgskolen i Bergen (ikke på valg)
Hanne Sveen               – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (ikke på valg)

2.2  Styremøter

Styret har avholdt 7 styremøter:

12.02.2013
13.03.2013
23.04.2013
11.06.2013
03.09.2013
08.10.2013
07.12.2013

2.3 Styrets arbeid

Etter ett og et halvt års arbeid arrangerte Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester seminaret Lettlest på norsk. Den 21.10.2013 ble dette avholdt i Nasjonalbibliotekets lokaler med over 80 påmeldte deltakere. Se for øvrig punkt 2.4 for referat fra seminaret.
Se forøvrig punkt 2.5 og 2.6 for mer informasjon.

 2.4 Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser

-Halmstadkonferansen i Bergen 8. – 10. april.
Her deltok Britt Sigrid Sager og David Beadle

– Botkyrka Internationella bokmässa 2. – 4. mai.
Hanne Sveen fikk stipend fra Bibliotekarforbundet og deltok her. Se artikkel i Bibliotekaren nr. 8, 2013, s. 26 – 27.

– NBFs Bibliotekmøte/årsmøte i spesialgruppa Flekulturelle bibliotektjenester i Oslo 13. mai.
Her deltok David Beadle, Ann-Britt Svane, Christoffer Nilsson, Hanne Sveen og Britt Sigrid Sager

– Flerkulturelt biblioteknettverk i Oslo 13. mai.
David Beadle, Hanne Sveen, Britt Sigrid, Ann-Britt Svane, Christoffer Nilsson og Ann-Iren Bårdsnes

– Norsk Bibliotekforenings organisasjonskurs i Lillestrøm 23. – 24. april.
Ann-Iren Bårdsnes deltok her.

– Flerkulturelt biblioteknettverk 22. oktober 2013
Her deltok Hanne Sveen, Britt Sigrid sager, David Beadle og Ann-Iren Bårdsnes

– Norsk Bibliotekforenings 100-jubileum 25. – 26. oktober.
Her deltok Ann-Britt Svane og Ann-Iren Bårdsnes.

– Sophie Essmat har deltatt i et prosjekt i USA om flerkulturelle tjenester via faglig tverrkulturell utveksling. FlerKult besluttet å støtte med henne med 3000.- kr

 2.5 Artikler og innlegg i media

Ann-Iren Bårdsnes har skrevet artikkel fra Seminaret Lettlest på norsk, som er publisert på NBF’s hjemmeside og Flerkults hjemmeside.

 2.6 Bibliotekpolitiske innspill

Vi jobbet hardt for å få kultur- og/eller kunnskapsministeren til å delta på det planlagte seminaret vårt. I første omgang fikk vi ja fra kulturminister Hadia Tajik, men siden Høyre og Frp overtok styringen av Norge akkurat i de dager vi skulle ha seminar, ble dette avlyst. Men vi klarte å få verdige erstattere. Se for øvrig punkt 2.4 for referat fra seminaret.

 Nettsider og informasjon

Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester har lagt ut referat og aktiviteter fortløpende på http://flerkult.norskbibliotekforening.no/.