Årsmøte 2014

Referat fra årsmøte i FlerKult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester.

Til Stede: David Beadle, Britt Sigrid Sager, Hanne Sveen, Christoffer Nilsson, Mette Kristin Gjerdrum fra valgkomiteen, Britt Sanne, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes.

Forfall: Ann-Britt Svane, Sonja-Kristin Granaas og Vigdis Gjelstad Jakobsen.

Ikke møtt: Sophie Hirad.

Tid: 13.05.14
Sted: Nasjonalbiblioteket.

Møteleder: Siden leder hadde meldt forfall og nestleder ikke møtte ble David Beadle valgt som møteleder.
Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes.

Saker:

 1. Åpning og konstituering.
  David Beadle ønsket velkommen.
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  Godkjent.
 2. Årsrapport 2013.
  Ann-Iren Bårdsnes leste årsmeldingen. Godkjent med fem tilføyelser:
  – Medlemstallet er for 2013, ikke 2011.
  – 2.4 Hanne Sveen deltok på Botkyrka Internationella bokmässa i 2013, ikke 2023.
  – 2.4 Sophie Hirad har deltatt i et prosjekt i USA om flerkulturelle tjenester via faglig tverrkulturell utveksling. FlerKult besluttet å støtte med henne med 3000.- kr.
  – 2.5 FlerKults nettadresse er http://flerkult.no/
  – 2.6 […] Se for øvrig punkt 2.5 for referat fra seminar.
 3. Revidert regnskap
  David Beadle presenterte og gikk igjennom det reviderte regnskapet som er godkjent av revisor.
  Godkjent av styret.
 4. Virkeplan for kommende periode.
  Hanne Sveen leste opp virkeplanen.
  Godkjent av styret.
 5. Budsjettforslag
  David leste.
  Godkjent for 2014.
 6. Innkomne saker.
  Ingen innkomne saker.
 7. Valg
  Mette Kristin Gjerdrum la frem valgkomiteens innstilling.

Leder:
–        Camilla Sørby, ny. Buskerud fylkesbibliotek (2 år).
camilla.sorbye@bfk.no

Styremedlemmer:

–          Sophie Hirad – gjenvalg. Høgskolen i Oslo og Akershus (1 år).

–          Christoffer Nilsson – gjenvalg. Høgskolen i Bergen (1 år).

–          Hanne Sveen – gjenvalg. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (2 år).

–          Ann-Iren Bårdsnes – gjenvalg. Rommen skole (2 år).

–          Sonja-Kristin Granaas, ny. Alta Bibliotek (2 år).
Sonja-Kristin.Granaas@alta.kommune.no

Styremedlem ikke på valg:

David Beadle. Haram folkebibliotek. Funksjon kasserer (1 år igjen).

Revisor:

–          Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek – gjenvalg (2 år).
–          Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek – gjenvalg (2 år).
Valgkomiteen:

–          Hilde Ditmansen, ny. Tjøme folkebibliotek, fra august Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (2 år).
Hilde.Ditmansen@tjome.kommune.no

Medlem valgkomite, ikke på valg:

–          Mette Kristin Gjerdrum, Larvik bibliotek (1 år igjen).

Det nye styret valgte å vente med å konstituere seg til første styremøte siden to av styremedlemmene ikke var til stede.

David Beadle avsluttet med å takke av Britt Sigrid Sager og Ann-Britt Svane og takket alle for oppmøtet.