Referat fra styremøte 19.09.2014

Til stede: Christoffer Nilsson, Sophie Hirad , Hanne Sveen, David Beadle, Camilla Sørbye, Sonja-Kristin Granaas og Ann-Iren Bårdsnes.

Tid og sted: 19.09.2014, Drammen bibliotek.

Referent: Ann-Iren Bårdsnes

Neste møte: Telefonmøte 25.11.2014 kl. 14.30 – 15.30

Saker:

1. Mat og bli kjent.

2. Organisasjonsmøte 29. – 30. oktober

Camilla og Ann-iren deltar.

3. Idébank

David la frem forslag til et registreringsskjema han har laget. Idébanken må fungere slik at det er interessant for alle som jobber i bibliotek. Det må være enkelt og oversiktlig. Vi ser for oss at det er en enkel og lettfattelig presentasjon av aktiviteter der det er mulig å trykke seg videre for å få mer informasjon dersom man ønsker det. Det må også være mulig å bygge opp lenker ved å bruke søkbare stikkord/emneord til idéene som blir liggende i idébanken. Se f.eks. http://flerkult.no/2014/02/leselyst-og-sprakforstaelse-to-side-av-samme-sak/ som har Stikkord: Lesestimulering, Opplæring, Språkutvikling. I dag er det disse som muliggjør den løsning vi ser på http://flerkult.no/idebank/

Det er også ønskelig at det er henvisning via nettadresser til andre bibliotek/institusjoner som har gjort noe lignende.

Innen neste møte må vi i styret ha valgt ut hvilket tema vi ønsker å jobbe med. Det bør primært være noe vi kan jobbe med i det daglige arbeidet, men det er også mulig at vi kan oppsøke et sted der de har spennende ting på gang, som vedrører dette, og dokumentere dette ved observasjon og deretter via registreringsskjema for å spre informasjon om aktiviteten.

Etter hvert som vi har fått oversikt over eget arbeid kan vi utlyse stipend som medlemmer kan søke på dersom de har noe de vil dokumentere. Ved utlysing av stipend må vi ha en formell prosedyre. Dette vil primært gjelde reisepenger og evt. overnatting.

Arbeidet med denne idébanken kan være et tema som vi presenterer på Det flerkulturelle bibliotekmøet, i regi av Deichmanske bibliotek, høsten 2015.

4. Status hjemmeside/facebook/biblioteknorge

Vi har mange medlemmer som følger oss på facebook-siden (FB) vår og vi når kanskje flere der enn på hjemmesiden. Alle som er medlemmer bør oppfordres til å dele på FB og det kan også komme tips på FB som vi ønsker å få lagt inn i idébanken, men i utgangspunktet skal dette mediet brukes av alle som ønsker å formidle noe av interesse. Camilla sender ut en henvendelse på biblioteknorge etter hvert der vi ønsker tips, og inviterer andre til å dokumentere aktiviteter som vi kan bruke. Dette må selvfølgelig kvalitetssikres av oss. Det er fint om vi legger ut aktuelle saker/aktiviteter/lenker på FB-siden vår

5. Grunn- og aktivitetstilskudd.

Camilla søker om aktivitetstilskudd. Grunntilskuddet får vi automatisk til våren.

6. Møteplan

Det ble ikke satt opp noen møteplan, men neste møte er telefonmøte 25.11.14, 14.30 – 15.30.

7. Eventuelt

Anbefalt bokmesse er http://bibliotek.botkyrka.se/bokmassan i nærheten av Stockholm.

Temaet asylsøkere og muligheten til å bruke biblioteket kom også opp. Etter en artikkel i en riksavis der det går frem at de ikke får jobb eller benytte seg av offentlige tilbud fordi de mangler identitetspapirer. Dette er veldig aktuelt for bibliotek. Midlertidig bosatte får normalt lånt en bok om gangen, i Oslo i hvert fall. Hvordan er dette i resten av landet. Dette er en aktuell problemstilling som vi kan jobbe med fremover.