Lærebøker i norsk språk for innvandrere

Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester – oppfordrer bibliotekene til å styrke samlingene sine med flere lærebøker i norsk språk for innvandrere. Vi erfarer at det er mye fjernlån på bøkene for fremmedspråklige, derfor denne oppfordringen. Under finner dere en liste over boktitler som er utgitt de seneste årene som NBF Flerkult anbefaler. Vi oppfordrer alle til å prioritere denne gruppen lånere.

Flere av bøkene har også arbeidsbøker og CD-er som tillegg. De bør også kjøpes inn. Nettstedene er som oftest åpne og kan nyttes som øvelse for flere.

Det kan være ytterligere bøker som vi ikke har vurdert, men disse er i alle fall en begynnelse.

Her på berget : tekstbok : norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere / Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald – 4. utg., 7. oppl. – Oslo : Cappelen, 2014. – 153 s. : kol. ill.
Nettressurs: http://herpaberget.cappelendamm.no/

Stein på stein : tekstbok : norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere / Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald – 4. utg. – [Oslo] : Cappelen Damm, 2014. – 200 s. : kol. ill.
Nettressurs: http://steinpastein-oppgaver.cappelendamm.no/

Norsk som fremmedspråk : grammatikk / Anne Golden, Kirsti Mac Donald og Else Ryen – 4. utg. – Oslo : Universitetsforl., 2014. – 302 s.

Enkel norsk grammatikk / Liv Astrid Greftegreff – 3. utg.. – [Oslo] : Cappelen Damm, 2012. – 98 s. : ill.

Klar ferdig norsk! : bildeordbok : grunnleggende norsk for språklige minoriteter / Åse Halvorsen og Astrid Madsen – 3. oppl. – Bergen : Fagbokforl., 2013. – 148 s. : kol. ill.

Håndbok i grammatikk og språkbruk : norsk for innvandrere / Eva Høgberg – 2. utg. – Bergen : Fagbokforl., 2012. – 128 s. : kol. ill.

Det går bra! : for deg som lærer norsk på høyere nivå : NIVÅ B2 : grunnbok / Cecilie Lønn – 3. utg. – Trondheim : Akademika forl., 2013. – 218 s. : ill.
Nettressurs: norskfordeg.no

Opp og fram! : for deg som lærer norsk på mellomnivå : nivå B1 : grunnbok / Cecilie Lønn. – Trondheim : Tapir akademisk, cop. 2012. – 232 s. : kol.ill.
Nettressurs: norskfordeg.no

Ny i Norge : tekstbok / Gerd Manne, Gölin Kaurin Nilsen – 5. utg.. – Bergen : Fagbokforl., 2013. – 295 s. : kol. ill.
Nettressurs: http://nyinorge.portfolio.no/

Mer norsk : tekstbok : norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere : B1 / Gölin Kaurin Nilsen, Ingeborg Gjerseth. – Bergen : Fagbokforl., 2012. – 160 s. : kol.ill.
Nettressurs: http://mernorsk.portfolio.no/

360 tegnede verb med oppgaver / Marit Vestmoen Nilsen – 2. oppl. – Bergen : Fagbokforl., 2013. – 112 s. : kol. ill.

Norsk nå og Norsk no. Bokmål og nynorsk : norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. – Bergen, Fagbokforlaget, 2013. – 288 s.

Serien : Praktisk norsk for voksne innvandrere, revidert  2013. Bokmål og nynorsk.
(Cappelen/Damm)
Nettressurs: http://praktisknorsk1-versjon2.cappelendamm.no/  og http://praktisknorsk2-versjon2.cappelendamm.no/

Side om side : temahefte med oppgaver : norsk med andrespråk på høyere nivå. / Anne Margrethe Wessel. – Bergen, Fagbokforlaget, 2014. – 117 s.