Bibliotekfrokost

Bibliotekfrokost på Øvre Eiker bibliotek
Bibliotekfrokost på Øvre Eiker bibliotek

Hva

Type tiltak: Frokost i biblioteket for alle nye elever ved Voksenopplæringa

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

  1. Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap).
  2. Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Alle nye elever ved Voksenopplæringa inviteres til forkost i biblioteket før åpningstid. Vi dekker langbord og dekker hyggelig. Setter fram rundtstykker, brød, pålegg, drikke. Alle forsyner seg selv og setter seg der det passer. Så har vi en runde rundt bordet hvor folk forteller litt om seg selv, også lærerne og bibliotekets ansatte. Etter maten gis en kort info om biblioteket og de ulike tjenestene.

Hvem

Målgruppe: Nye elever ved Voksenopplæringa

Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten? Ca. 40, fra 15 forskjellige land

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

Fordi det er et veldig inkluderende og hyggelig tiltak. Det å sitte sammen og dele et måltid, snakke om løst og fast, åpne opp for kontakt litt ut over tjeneste-etterspørsel

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?

Behovet for å bli kjent med biblioteket som sted. Få et litt mer personlig forhold til de ansatte. Muligheten til å få gitt litt generell informasjon og enkel litterær opplevelse.

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Sørg for at de ansatte setter seg litt rundt mellom gjestene, pynte litt og sørge for en kort litterær formidling. Avtale gjøres med Voksenopplærigen i forkant, og de kan si sånn ca. hvor mange som kommer.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket? Alle som er på jobb den morningen

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: Forberedelser: 1 pr. person, og gjennomføring: 1,5 time pr. person

Utgifter: Ca. kr. 400,- til mat og drikke

Eventuelle samarbeidspartnere: Voksenopplæringa

Kontaktinfo

Birgithe Schumann-Olsen
E-post: birgithe.schumann-olsen@oeiker.no
Telefon: 41527507
Øvre Eiker bibliotek

Type bibliotek: Folkebibliotek

Når ble tiltaket gjennomført? Hver høst siden 2011

Bibliotekfrokost på Øvre Eiker bibliotek
Bibliotekfrokost på Øvre Eiker bibliotek