Integrering i biblioteket

Hva

Type tiltak: Bibliotekbruk

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Tiltaket går ut på å vere spesielt bevist på eit større gruppebesøk av innvandrarar på introduksjonsprogrammet som sjølv har formulert eit ønske om å besøke biblioteket regelmessig.

Hvem

Målgruppe: Voksne

Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten? 20-25

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

Ein ting er å invitere gruppa til biblioteket, ein annan er at gruppa blir introdusert til biblioteket gjennom lærepersonalet. I dette tilelle har gruppa formulert eit ønske sjølv og kartlagt kvifor og kva set pris på / forventar.

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?

Arbeider sammen med gruppa for å sette ord på ønskjer, inntrykk og meniningar.

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Det er viktig at målgruppa sjølv tek intitiativet til regelmessige besøk og formen dei tek. Dei blir kjent med biblioteket frå før, som oftast gjennom lærarar og biblioteket, men berre som ‘folk flest’. Etter ei stund og ikkje for tidleg, får dei tenker og formulerer tiltaket i eigne ord.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket? Ingen til tiltaket spesielt, untatt kartlegging

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: 0

Utgifter: 0

Eventuelle inntekter: 0

Eventuelle samarbeidspartnere: Ingen

Kontaktinfo

David Beadle
E-post: beadle@haram.folkebibl.no
Telefon: 41101516
Haram folkebibliotek

Type bibliotek: Folkebibliotek

Når ble tiltaket gjennomført?

Våren 2014