Lesegruppe

Hva

Type tiltak: Lese- og samtaletrening for innvandrere

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

  1. Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap).
  2. Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Vi leser enkle barnebøker og samtaler ut ifra tekst og bilder. Vi benytter Smartboard, men pc og projektor fungerer også.

Hvem

Målgruppe: Et tilbud til innvandrere som ikke er så lesvante.

Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten? fra 5 – 11 personer

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

Vi treffer en brukergruppe som kanskje trenger biblioteket aller mest. Hver gang presenterer vi bøker på norsk og bøker på eget språk og oppfordrer til lesing for barna. Og informerer om hva de kan få hjelp til på biblioteket.

Hvordan

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Samarbeider med Voksenopplæringen og NAV for å nå ut med informasjon til de som kan være interesserte eller har behov for et enkelt tilbud om språktrening.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket? 1 ansatt

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: 2 timer pr. uke

Utgifter: Ingen utgifter

Eventuelle samarbeidspartnere: Tønsberg voksenopplæring og NAV

Har du tips til relevant litteratur/nettsteder på dette området? Vi bruker bokhylla.no med digitaliserte bøker som vi viser på Smartboardtavle

Kontaktinfo

Hanne Sveen
E-post: hannes@tnb.no Telefon: 33 35 49 21
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Type bibliotek: Folkebibliotek

Når ble tiltaket gjennomført? høsten 2014 / våren 2015

Last ned filer: Lesegruppe.pdf