Polsk filmkveld

Polsk filmkveld
Polsk filmkveld

Hva

Type tiltak: Kinoframvising

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

Inspirasjon/opplevelse (eks. tilgang til litteratur/film/musikk, forfatterbesøk).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Ingår paraplyavtale om filmlisens og leiger kino med dvdutstyr for å vise importert polsk film.

Hvem

Målgruppe: Polske innvandrarar og kontraktarbeidarar

Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten? 40-60 pr. gang

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

Det er eit godt høve til å vise at ein set pris på arbeidet målgruppa gjer for å næringslivet lokalt.

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?

Tiltaket bringer målgruppa inn i lokalsamfunnet sine kulturarenaer. Tiltaket gjerast til ein fest: flagg, kaker, brus, kaffi, gratis loddtrekking, utstilling. Tiltaket er gratis for målgruppa.

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Inngå paraplyavtale, avklare rettigheitane og vilkår med kinosjef og få hjelpe av ein kulturinteressert polakk til å komme med filmforslag. Filmen kjøpast på nettet og inngår i den polske filmsamlinga i biblioteket etterpå.

Filmen kan ikkje kunngjerast (avtalepunkt). A4 ark distribuerast til namngitte personar. Det er fleire måtar å lage lister over polakkar i nærmiljøet på.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket? 2

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: 12 timar i året

Utgifter: 700 kr

Eventuelle inntekter: 0

Eventuelle samarbeidspartnere: Kinoen

Kontaktinfo

David Beadle
E-post: beadle@haram.folkebibl.no
Telefon: 41101516
Haram folkebibliotek

Type bibliotek: Folkebibliotek

Når ble tiltaket gjennomført? Sidan advent 2006