Referat fra styremøte 03.12.2014

Styret har hatt telefonmøte

Til stede: David Beadle, Christoffer Nilsson, Hanne Sveen, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes

Forfall: Sonja-Kristin Granaas

Tid: 3.12.2014 kl. 15.00-16.00

Referent: Camilla Sørbye

Neste møte: 

1. Oppfordring til bibliotekene og Biblioteksentralen

Hanne har fått positive tilbakemeldinger på sin e-post til biblioteknorge.no. På vegne

av Flerkult oppfordret hun bibliotekene til å prioritere innkjøp av lærebøker i norsk

språk for innvandrere. Oppfordringen kom på bakgrunn av at det er mye fjernlån på

bøkene for fremmedspråklige. E-posten inneholdt dessuten en liste over anbefalte

boktitler som er utgitt de seneste årene. Christoffer har publisert innholdet i e-

posten på Flerkults nettside: http://flerkult.no/2014/11/laereboker-i-norsk-sprak-for-

innvandrere/

Styret vurderte dette som et godt initiativ, som egner seg godt til å profilere Flerkult.

Hanne har også sendt en henvendelse til Biblioteksentralen, som har de fleste av

titlene hun anbefalte. Hanne har derfor bedt Biblioteksentralen om å utarbeide en

bestillingsliste basert på titlene i anbefalt-listen. Hanne venter svar innen 1. februar.

Camilla undersøker om det er aktuelt å lage en tilsvarende liste over anbefalte

skjønnlitterære titler på enkel norsk. Ikke alle tilrettelagte bøker egner seg like godt.

2. Kontaktinfo

Camilla ber alle sende henne en e-post med telefonnummer og gmail-adresse. Deretter

oppretter hun et google-dokument som brukes i det videre arbeidet med idébank.

3. Idébank

Det ble tid til å gjennomgå status for noen av målgruppene som skal være representert i

idébanken.

a. David informerte om status for arbeidet med målgruppen romfolk/sigøynere. Hans

mål er å få sigøynere til å bruke biblioteket, både ved at de låner medier og at de

deltar på arrangementer. Det kan være aktuelt å kontakte et universitet for romfolk i

Budapest.

b. Christoffer informerte om at enkelte universiteter har skriveverksted for

minoritetsspråklige. Sophie opplyste om at dette finnes på HiOA, men at det ikke var

i regi av biblioteket. Hun ønsker å samarbeid med Christoffer om målgruppen

studenter.

c. Ann-Iren har ikke funnet tid til å jobbe med temaet siden forrige møte.

d. Hanne og Camilla arbeider videre med temaet språkkafé. De samler kunnskap om

arbeidet som gjøres i og utenfor Norge.

 

Kommentar fra Camilla 23. januar 2015: Camilla besøker språkkafeen i Bergen

Offentlige Bibliotek onsdag 11. mars, for å samle informasjon til idébanken. Hun

foreslår derfor flytte styremøtet som skulle være denne dagen til onsdag 18. mars

(seks uker etter forrige møte).

På grunn av streik blir neste styremøte blir flyttet fra 28. januar til 4. februar. Sonja-

Kristin leder dette møtet siden Camilla er i Stavanger denne dagen.