Språkkafè for kvinner

Hva

Type tiltak: Uformellt språkopplæring

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

  1. Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Ukentlig møteplass for kvinner som ikke har norsk som morsmål. Uformell og lett prat.

Hvem

Målgruppe: Voksne kvinner

Hvor mange har benyttet seg av tilbudet/tjenesten? Cirka 30 deltagere hver gang

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

Enkelt å starte opp og behovet er stort. Krever lite i form av forberedelser, men må ha en ansatt/frivillig til stede. Lav kostnad.

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?

Vi bidrar til språkopplæring og sosialisering. Biblioteket er en åpen arena, med lav terskel for deltagelse. På sikt bedrer dette integreringen inn i det norske samfunn.

Har du noen praktiske råd til andre som vil prøve dette tiltaket? Er det noe som kunne vært gjort annerledes?

Forbered et tema, en samtalestarter til hver gang. Server gjerne kaffe og te for å bygge opp under den avslappede stemningen. Ha nok ansatte/frivillige tilstede for å lede samtalen, ideellt sett èn ansatt per 5 deltakere. Ha det jevnlig, vi har god erfaring med ukentlig.

Ressurser

Hvor mange ansatte har vært involvert i tiltaket? 6 ansatte på rundgang

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: 3 timer per uke

Utgifter: 100,- til enkel servering

Eventuelle samarbeidspartnere: Frivilligsentralen

Kontaktinfo

Katrine Kirkeby Arnold
E-post: katrine.kirkeby.arnold@drmk.no
Telefon: 99326529
Drammensbiblioteket

Når ble tiltaket gjennomført? Pågående