«Svenska med baby»

Hva

Type tiltak: Språksamling for småbarnsforeldre med baby/barn

Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss)

Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap).

Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord)

Tilbud til småbarnsforeldre med baby/barn om formiddagstreff; for å bryte ned segresjon, bygge nye broer og øve på å snakke svensk.

Gjennom samtaler, babbel og latter som metode. Aktivteten tilpasses etter gruppens størrelse, språknivå og interesse

Hvem

Målgruppe: Småbarnsforeldre med barn i aldersgruppen 0-2 år

Hvorfor

Hvorfor vil du anbefale dette tiltaket?

  • Fremme integrering
  • Etablere nettverk for småbarnsforeldre
  • Treffepunkt for både barn og foreldre
  • Språktrening både for voksne og barn
  • Styrke relasjon barn og foreldre og samspillet med andre barn og voksne

Hvordan

På hvilken måte imøtekommer dette tiltaket ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum?

  • Språktrening
  • Bli kjent med andre småbarnsforeldre og lokalmiljø

Ressurser

Antall arbeidstimer knyttet til tiltaket: 1,5 timer til gjennomføring, pluss forberedelsestid for aktivitetsleder

Eventuelle samarbeidspartnere: Svenska med baby – ideell organisasjon i samarbeid med folkebibliotek i Stockholm regionen

Har du tips til relevant litteratur/nettsteder på dette området?

Svenska med baby:
http://www.svenskamedbaby.n.nu/
https://www.facebook.com/svenskamedbaby

Kontaktinfo

Farsta biblitek, Stockholm

Type bibliotek: Folkebibliotek

Når ble tiltaket gjennomført? Skjer en gang i uka på biblioteket