Innkalling til årsmøte i FlerKult

FlerKult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester – ønsker alle velkommen til årsmøte for 2015.

Tid: Mandag 11. mai 2015 kl. 16-17
Sted: Nasjonalbiblioteket i Oslo

Årsmøtet vil bli avholdt i etterkant av Flerkulturelt bibliotekmøte, som arrangeres av Det flerspråklige bibliotek.

Saksliste

Åpning og konstituering

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsrapport 2014
  3. Revidert regnskap
  4. Virkeplan for kommende periode
  5. Budsjettforslag
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til undertegnede på e-post camilla.sorbye@bfk.no innen 30. april 2015.

Vennlig hilsen styret i Flerkult
ved Camilla Sørbye, leder