Kvenlitteratur til alle – forprosjekt til nasjonal kvensk bibliotektjeneste

Kvensk bibliotektjeneste

Den 26. mars var det innspillsmøte til Forprosjekt nasjonal kv​enskbibliotektjeneste. Prosjektet skal:

se nærmere på hvordan bibliotek og kulturinstitusjoner kan samarbeide om formidling, og hvordan en kan stimulere til at det kommer flere kvenske utgivelser, også i form av digitalisert litteratur og e-bøker.

Les referatet fra innspillsmøtet og besøk nettsiden.

Flerkult kunne dessverre ikke være representert men ser prosjektet som positivt og følger det med interesse.