Årsmelding 2014

1. Organisasjon

Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 78 medlemmer 31.12.2014.

Styre:

Leder: Camilla Sørbye
Nestleder: Sophie Essmat
Kasserer: David Beadle
Webredaktør: Christoffer Nilsson
Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes
Styremedlem: Sonja-Kristin Granaas
Styremedlem: Hanne Sveen
Valgkomité: Mette Kristin Gjerdrum, Larvik bibliotek Hilde Ditmansen. Tjøme folkebibliotek
Revisor: Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek

2. Aktiviteter
2.1 Årsmøte og medlemsmøte

Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 13. mai på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i forbindelse med Det flerspråklige biblioteks nettverksmøte.
Vigdis Gjelstad Jacobsen la fram valgkomiteens innstilling.
Styremedlemmer: Camilla Sørbye – Buskerud fylkesbibliotek (2 år)
David Beadle – tar gjenvalg. Haram folkebibliotek (1 år)
Sophie Essmat – Høgskolen i Oslo og Akershus (1 år)
Ann-Iren Bårdsnes – bibliotekar på Rommen skole, Oslo (2 år)
Sonja-Kristin Granaas – Alta bibliotek, Oslo (2 år)
Christoffer Nilsson – Høgskolen i Bergen (1 år)
Hanne Sveen – Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (2 år)

2.2 Styremøter

Styret har avholdt 7 styremøter: 04.02.2014, 17.06.2014, 19.09.2014 – seminar i Drammen der hele styret deltok. 03.12.2014, 04.02.2015, 18.03.2015, 22.04.2015

2.3 Styrets arbeid

Styret har det siste året arbeidet med å få til en digital Idébank som skal ligge på hjemmesiden vår. Det har vært utfordringer både praktisk med skjemaet og tidsmessig for styremedlemmene å legge ut beskrivelse av aktiviteter. Dette arbeidet vil vi fortsette med fremover.
David Beadle oppsøkte en bibliotekfilial i Budapest som betjener et distrikt med en betydelig minoritet av fastboende sigøynere og samlet informasjon gjennom intervju og oversettelse av fagstoff. Dette var noe han betalte selv.

2.4 Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser

Norsk Bibliotekforenings landsmøte i Trondheim 26. – 28. mars 2014. Her deltok Hanne Sveen.
NBFs Bibliotekmøte/årsmøte i spesialgruppa Flekulturelle bibliotektjenester i Oslo 13. mai 2014. Her deltok David Beadle, Christoffer Nilsson, Ann-Iren Bårdsnes, Sophie Essmat, Hanne Sveen og Camilla Sørbye.
Flerkulturelt biblioteknettverk i Oslo 13. mai 2014. Her deltok David Beadle, Hanne Sveen, Camilla Sørbye, Christoffer Nilsson, Sophie Essmat og Ann-Iren Bårdsnes.
Temadag om mangfold og inkludering i regi av Vestfold fylkesbibliotek 24. september 2014. Camilla Sørbye deltok og holdt innlegg. Hanne Sveen deltok også her.
Bibliotekdagene i Møre og Romsdal, Ålesund 27 – 28. oktober 2014. David Beadle og Camilla Sørbye deltok og holdt innlegg.
Språkkafé i Bergen offentlige bibliotek 11. mars 2015.
Camilla Sørbye deltok på dette arrangementet og hadde et arbeidsmøte med Christoffer Nilsson 12. mars angående Idébanken.
“Library as a meeting place for many cultures”. Camilla Sørbye har deltatt i dette polsk-norske EØS-prosjektet.

2.5 Artikler og innlegg i media

Hanne Sveen (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek) hadde et arrangement på Morsmålsdagen, omtalt i Tønsbergs Blad.

2.6 Bibliotekpolitiske innspill

Ann-Iren Bårdsnes jobbet mye med Bibliotekmeldingen som var oppe til avstemning i Oslo Bystyre i november, sammen med Hege Bergraf Johnsen og Siri Iversen, som representerer NBF og BF. Vi var også i Rådhuset på et byrådsmøte og uttalte oss. Der var det forslag om å avvikle Rommen, Smestad, Bjerke og Nordtvet bibliotek. Dette ble nedstemt og vi hadde et veldig godt samarbeid med spesielt SVs bystyregruppe. Bibliotekene er reddet for fire nye år.

Nettsider og informasjon

Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester har lagt ut referat og aktiviteter fortløpende på http://flerkult.no/
Følg med på gruppens Facebookside.