Årsmøte 2015

Referat fra årsmøte i FlerKult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester
Til Stede: David Beadle, Hanne Sveen, Christoffer Nilsson, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. I tillegg: Mette Kristin Gjerdrum fra valgkomiteen

Tid: 11.05.2015

Sted: Nasjonalbiblioteket.
Antall møtt: 16
Møteleder: Camilla Sørbye.
Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes.

Saker:

Åpning og konstituering.
Camilla Sørbye ønsket velkommen.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent.

3. Årsrapport 2014.
Ann-Iren Bårdsnes leste årsmeldingen. Godkjent med fire tilføyelser:
– Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 78 medlemmer 31.12.2014.
– Det riktige etternavnet til Sophie er Essmat, ikke Hirad.
– 2.4 Camilla Sørbye deltok på NBFs organisasjonskurs 29. – 30. oktober 2014.
– 2.6 Ann-Iren Bårdsnes jobbet mye med Bibliotekmeldingen for Oslo [… ]

4. Revidert regnskap 2014.
David Beadle presenterte og gikk igjennom det reviderte regnskapet som er godkjent av revisor.
Godkjent av styret.

5. Virkeplan for kommende periode.
Camilla Sørbye leste opp virkeplanen.
Godkjent av styret.

6. Budsjettforslag
David leste. Det ble rettet opp feil på beløp som var satt opp. Styret har et ønske om å delta på Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø 11. – 13. mars 2016. Dette, og Organisasjonsmøtet høsten 2015, må det settes av midler til på budsjettforslaget for 2015. Se oppdatert Budsjett for 2015.

7. Innkomne saker.
Siri Tidemann-Andersen, Det flerspråklige bibliotek, la frem sak om papirløse flykninger. Dette gjelder spesielt mennesker uten permanent oppholdstillatelse i Norge. For å få lånekort kreves det at man har et personnummer og det betyr at papirløse er utestengt fra å benytte seg av bibliotekenes tilbud, både når det gjelder lån og å bruke bibliotekenes datamaskiner. I følge politiet gjelder dette 30 – 40 000 mennesker bare i Oslo.
Dette er en problemstilling som Flerkult vil løfte frem og jobbe med fremover. FlerKult vil i første omgang skrive en artikkel som vi ønsker å få trykt i en eller flere aviser. Vi håper å få til en diskusjon på flere arenaer siden dette berører en stor gruppe mennesker som er utelatt fra et tilbud som alle som bor i Norge har krav på.

8. Valg
Mette Kristin Gjerdrum la frem valgkomiteens innstilling.

Leder:
– Camilla Sørby : Buskerud fylkesbibliotek (1 år).

Styremedlemmer:
Sophie Essmat– gjenvalg. Høgskolen i Oslo og Akershus (2 år).
Nina Stenbro, ny Kristiansand folkebibliotek – NY (2 år). Nina.Stenbro@kristiansand.kommune.no
Hanne Sveen – gjenvalg. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (1 år).
Ann-Iren Bårdsnes – gjenvalg. Rommen skole (1 år).
Sonja-Kristin Granaas, ny. Alta Bibliotek (1 år). Funksjon kasserer.

Revisor:
Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek – gjenvalg (1 år).
Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek – gjenvalg (1 år).

Valgkomiteen:
Hilde Ditmansen, ny. Tjøme folkebibliotek, fra august Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (1 år).
Bente Holm Eriksen, Halden fengselsbibliotek – NY (2 år).
– Valgkometeens innstilling ble vedtatt.

Camilla Sørbye avsluttet med å takke av David Beadle, Christoffer Nilsson og Mette Kristin Gjerdrum (valgkomiteen) og takke alle for oppmøtet.