Referat fra styremøte 17.06.2015

Styret har hatt telefonmøte

Til stede: Nina Stenbro, Hanne Sveen, Sonja-Kristin Granaas, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes.
Referent: Ann-Iren Bårdsnes

Neste møte er 2. september kl. 15.30.

1. Konstituering av nytt styre
Camilla Sørbye – leder
Nina Stenbro – nestleder
Hanne Sveen – webredaktør
Sonja-Kristin Granaas – kasserer
Sophie Essmat – styremedlem
Ann-Iren Bårdsnes – sekretær

2. Status papirløse i bibliotek
Det er positivt med respons og publisitet etter at saken med papirløse ble omtalt i media og på Biblioteknorge. Styret følger opp saken.

3. FleKults facebookside – status
Styret oppfordrer alle medlemmene til å bruke siden, skrive inn nyheter og dele aktiviteter som foregår.

4. Idébanken og nettsidene til FlerKult – status
Vi ønsker å få lagt en ingress i starten på innleggene i idébanken, samt bilder/illustrasjoner. Hanne legger tekst på de allerede eksisterende innleggene med hjelp fra Camilla. Hanne legger også ut referat fra seminaret og årsmeldingen. Camilla legger relevante saker ut på Facebook.

5. Mela-festivalen 14. – 16. august
Ann-Iren og Camilla stiller på stand. Det blir ca. 3 timer pr dag og de avtaler i løpet uke 26/27.

6. Organisasjonsmøte 29. – 30. oktober
Dette går av stabelen i Oslo-området. Camilla sjekker hvor mange som kan delta fra styret.

7. Arrangement om språkkaféer
Styret utsetter dette til våren. Det er ønskelig å knytte det opp mot Flerkulturelt nettverksmøte på NB.

8. Bidrag på det 75. norske bibliotekmøte 9. – 11. mars 2016
Camilla sender seminarbeskrivelse til NBF innen 1. august, der hun skisserer et debatt-/erfaringsutvekslingsforum knyttet til på papirløses rettigheter i bibliotek. Styret forsøker å komme i kontakt med papirløse som benytter seg av biblioteket og som eventuelt kan bidra til seminaret.

9. SVs kulturkonferanse på Stortinget 22. juni
Camilla deltar på halvdags-konferansen. Håper hun kan komme med innspill i saken om de bosteds- og papirløses rettigheter.

10. Eventuelt
Styret diskuterte siste setning i §1 – Formål. Camilla sender FlerKults forslag til ny ordlyd til NBF: NBF mener at tilgang til bibliotek og informasjon er en menneskerettighet og en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.

– Styret vil kartlegge eksisterende tilbud og teste uthttps://www.duolingo.com/ til neste styremøte. Styret vil etterspørre nye og bedre språkkurs som bibliotekene kan tilby gratis.