Referat fra styremøte 02.09.2015

Styret har hatt telefonmøte.  Av innholdet i referatet: IFLA-konferanse i Cape Town. Flerkult hadde stand på Mela-festivalen 14. – 16. august (Mela er en verdenskulturfestival for utøvende kunst og kulturuttrykk fra hele verden). Planlegging av debattmøte om papirløses rettigheter og muligheter til å bruke bibliotekenes tilbud. Flerkults deltakelse på organisasjonsmøte i oktober.

Til stede: Hanne Sveen, Sonja-Kristin Granaas, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes.

Forfall: Nina Stenbro.
Tid: 02.09.15, 15.00 – 16.00

Referent: Ann-Iren Bårdsnes

Neste møte ble ikke avtalt, men vi snakket om å ta et halvdagsseminar i forbindelse med Flerkulturelt bibliotekmøte i oktober. Det er ikke kommet noen dato for dette ennå.

1. IFLA v/Sophie. Sophie deltok på Ifla-konferansen i Cape Town i august i år. Hun hadde fokus på Informasjonskunnskap, livslang læring og utdanning av kvinner. Sophie deltok på seminar og workshop med dette som tema.

2. Melafestivalen. Vi kunne med fordel ha hatt noen innmeldingsskjema på standen, slik at de som ønsket det kunne melde seg inn i NBF. Til neste gang ønsker vi også å ha noen aktiviteter som f.eks quiz, tegnekonkurranse, gjettekonkurranse, høytlesing og lignende På grunn av et musikkverksted i umiddelbar nærhet ble det mye støy, men alt i alt var det en positiv opplevelse med mange interesserte som var innom.

3. Seminar på Bibliotekmøtet i Tromsø. Vi har fortsatt som mål og arrangere en debatt om papirløses rett og mulighet til å benytte seg av bibliotekenes tilbud. Vi vet ikke om vi får anledning til dette enda og avventer informasjon om dette før vi går videre med arbeidet.

4. Organisasjonsmøte i Oslo 29. – 30. oktober. Hvem deltar på dette? Sonja-Kristin kan tenke seg å delta. Nina kan delta dersom hun ønsker. Hanne kan kanskje delta. Det kan gjerne være flere enn en som deltar her.

5. Gratis språkkurs. Hanne følger opp.

6. Idèbanken – status og videre tiltak. Alle hjelper til å skrive ingresser på nye saker. Hanne har to saker som skal legges ut nå. Det ser ut som det som er lagt ut 1. januar, 29. mai og 2. juni bør ha en ingress som oppsummerer med stikkord hva saken handler om.

7. Nettsiden – status og videre tiltak. Her vil vi også ha en ingress med stikkord fra referatet som sier noe om innholdet.

8. Eventuelt. – Prøve å få til et halvdagsseminar i forbindelse med Flerkulturelt bibliotekmøte i oktober. Det er ikke kommet noen dato for dette ennå.