Referat fra styremøte 16.12.2015

Flerkult har arbeidet med en spørreundersøkelse for å kartlegge bibliotekenes tilbud og tjenester til flyktninger og asylsøkere. Resultatet av undersøkelsen blir presentert på det 75. bibliotekmøtet i Tromsø i mars.

Referat fra telefonmøtet :
Til stede: Camilla Sørbye, Hanne Sveen, Sophie Essmat, Sonja-Kristin Granaas, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes.
Tid: 16.12.15, 12.30 – 14.00
Referent: Ann-Iren Bårdsnes
Neste styremøte: 20.01.16 kl. 12.30

1. Aktivitetstilskudd.
Sonja og Nina sender søknad om tilskudd for 2016.

2. Registrering i Brønnøysundregisteret. Sonja-Kristin trenger navn og fødselsnummer (11 siffer) på alle styremedlemmene i Flerkult. Alle sender en e-post med opplysninger til henne umiddelbart.

3. Spørreundersøkelsen. Camilla har utformet et spørreskjema med innspill fra Hanne, og styret gikk gjennom spørreundersøkelsen som skal sendes ut til folkebibliotek i Norge angående bibliotekenes tilbud og tjenester til flyktninger, asylsøkere og papirløse. Dette sendes ut i januar.

4. Seminaret. Camilla og Sonja-Kristin forsøker å få følgende deltakere til en debatt: Anne Kristin Undlien (har takket ja) Aslak Sira Myhre (Camilla har invitert) Sylvi Listhaug (Camilla inviterer) Bibliotekbruker fra Tromsø (Sonja-Kristin undersøker) En representant for en frivillig organisasjon, f.eks. Røde Kors (Sonja-Kristin undersøker)

5. Eventuelt. – Landsmøteberetning. Ann-Iren lager et googledokument som alle kan skrive inn i. Maksimalt 1500 tegn totalt.

6. Ny ministerpost, innvandrings- og integreringsminister. NBF sender er brev til Sylvi Listhaug som er ny minister. Camilla gir innspill.

7. Nye medlemmer: Sonja-Kristin settes som kontaktperson for innmelding til FlerKult. Som kasserer har hun overblikk over hvem som har betalt medlemskontingent.