Nøkkel til Norge – debatt på bibliotekmøtet i Tromsø

Gutt med bok foran hylleArrangør: FlerKult –  Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester – torsdag 10. mars 15.45 – 17.00

Hvordan blir du som nykommer møtt på biblioteket? Hva slags tilbud kan du vente deg hvis du har et annet morsmål enn norsk? Hva om du er flyktning, asylsøker eller papirløs – kan du da forvente et like godt tilbud som alle andre? FlerKult inviterer til debatt!
I mai 2015 vedtok FlerKult en årsmøteuttalelse om bibliotekenes tilbud til bosteds- og papirløse. Samtidig ble det bestemt at temaet skulle følges opp på Bibliotekmøtet i 2016. Ingen av oss visste den gang hvor mange som skulle flykte til Norge. Så, hvordan møter vi den nye situasjonen?

FlerKults ferske spørreundersøkelse gir et godt kunnskapsgrunnlag. Mer enn 200 folkebibliotek har svart på spørsmål omkring deres tilbud til minoritetsspråklige, og svarene blir presentert i forkant av debatten. Målet er at vi sammen skal komme fram til noen nasjonale standarder for folkebibliotekene som inkluderings- og integreringsarena.