Referat fra styremøte 27.01.2016

Styret har hatt telefonmøte. Mye av aktiviteten til styret dreier seg om seminaret i forbindelse med Bibliotekmøtet i Tromsø. Det er informert om seminaret på Facebook og her på Flerkults hjemmeside. Det har vært god respons på spørreskjemaet vi sendte ut, men vi ønsker fortsatt flere svar.

Til stede: Sonja-Kristin Granaas, Hanne Sveen, Camilla Sørbye, Sophie Hirad, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes
Tid: 27.01.16 15.15 – 16.15
Referent: Ann-Iren Bårdsnes

1. Godkjenning av referat

2. Landsmøteberetning. Ann-Iren har sendt inn beretningen.

3. Aktivitetstilskudd. Nina skriver søknad med beskrivelse av forventet aktivitet i Flerkult. Frist for å søke er 22.02.16.

4. Medlemslister og innmelding. Muligheten for å vinne deltakerbevis til Bibliotekmøtet i Tromsø og oppmerksomhet rundt spørreundersøkelsen har ført til noe større aktivitet og flere innmeldinger.

5. Brønnøysundregisteret. Vi har søkt om, og blitt tildelt, organisasjonsnummer.

6. Bibliotekmøtet. Camilla jobber med å få på plass deltakere til seminaret vårt i Tromsø, og vi mangler noen deltagere til å delta i debatten. Ann-Iren henvender seg til Tromsø bibliotek for å få informasjon om erfaringer de har gjort og Sonja-Kristin tar kontakt med Årets bibliotek. Vi trenger flere svar på spørreskjemaet vårt siden dette er viktig for gjennomføringen av seminaret . Ann-Iren sender en e-post til alle på Deichmanske bibliotek for å få flere svar. Frist for å svare er 31.01.16 Nina og Camilla lager statistisk skjema med bakgrunn i svarene som kommer inn. Hanne reklamerer for seminaret vårt ved å skrive noen ord på hjemmesiden. Nina lager et arrangement av seminaret på Facebook og reklamerer for det på FB-siden vår. Camilla lager en skisse til programmet vårt på et googledokument.

7. Styret og valgkomitè i kommende periode Vi forsøker å rekruttere på landsmøtet i Tromsø. De som er på valg, gir Camilla beskjed om de ønsker å fortsette i styret, innen 1. mars.
8. Årsmøte. Vi satser på å avvikle dette i mai, i forbindelse med Det flerspråklige bibliotekmøte i mai. Ansvarsfordeling Sonja-Kristin: Revidert regnskap og innkomne saker Ann-Iren: Årsrapport. Camilla: Virkeplan for kommende periode
Valgkomiteen: Hilde Ditmansen og Bente Holm Eriksen Neste møte: 17.02.16 kl 15.00