Vinnerne av FlerKults spørreundersøkelse er…..

Tusen takk, alle 216 folkebibliotek som har svart på FlerKults spørreundersøkelse om tilbud til minoritetsspråklige. Blant svarene har vi trukket to FlerKult-medlemmer som får dekket hvert sitt deltakerbevis på bibliotekmøtet i Tromsø 9.-11. mars:
Fauske bibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv.

Resultatene fra undersøkelsen blir presentert på seminaret Nøkkel til Norge 10. mars, der vi blant annet spør:

· Hvordan blir du som nykommer møtt på biblioteket?

· Hva slags tilbud kan du vente deg hvis du har et annet morsmål enn norsk?

· Hva om du er flyktning, asylsøker eller papirløs – kan du da forvente et like godt tilbud som alle andre?

I panelet møter du Ann Kristin Undlien (Kristiansand folkebibliotek), Brita Esaiassen (Berg folkebibliotek/Årets bibliotek 2015) og Svein Arne Tinnesand (Nasjonalbiblioteket).

Meld deg på, du også!