Referat fra styremøte 17.02.2016

Styret har hatt telefonmøte. Forberedelser til Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø. Resultater av Flerkults spørreundersøkelse. Utarbeidelse av spørsmål til paneldebatten på bibliotekmøtet.

Til stede: Camilla Sørbye, Hanne Sveen, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes.
Forfall: Sonja-Kristin Granaas og Sophie Hirad.
Tid: 17.02.16, 15.00 – 16.00
Referent: Ann-Iren Bårdsnes
Neste møte: Det 75. norske bibliotekmøte 9. – 11. mars 2016.
1. Språkkafè på biblioteknorge. Mange har delt erfaringer med språkkafè på biblioteknorge. Hanne kontakter Iris Elisa Siglen Toresdottir ved Ski bibliotek og spør om hun kan videresende svarene hun har mottatt på sin henvendelse. Hanne ønsker å samle disse i et dokument.
2. Bibliotekmøte i Tromsø/Spørreundersøkelsen.  Deltakerne til paneldebatten er klar. Camilla jobber med å gå gjennom svarene og innspill fra undersøkelsen. Med dette som bakgrunn utarbeider hun spørsmål til paneldebatten i Tromsø. Disse sendes ut til oss for gjennomsyn i uke 8.
3. Nasjonal bibliotekdag. Styret i Norsk bibliotekforening har vedtatt at fra og med i år blir det nasjonal bibliotekdag 1. september.
4. Møte med Abed Albakri i Tromsø. Styret ønsker å møte paneldeltaker Abed før debatten. Hanne og Nina møter ham på Tromsø bibliotek onsdag 9. kl 9.30 – 10.30.