Årsmøte 2016

Referat fra årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester.
Til stede: Camilla Sørbye, Nina Stenbro, Ann-Irene Bårdsnes, Sophie Essmat, Hanne Sveen, Oddbjørn Hansen, Kine Gokstad, Berit Engebak, Tone Nilsen
Tid: 28.04.2016
Sted: Nasjonalbiblioteket
Antall : 9
Møteleder: Camilla Sørbye
Referent: Hanne Sveen

Åpning og konstituering:
Camilla Sørbye ønsket velkommen.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent
2. Årsmelding 2015
Lest og godkjent.
3. Revidert regnskap
Godkjent. Neste styremøter avklarer saldo på konto.
4. Virkeplan for kommende periode
Forslag til virkeplan for kommende periode ble lagt fram. Tatt til etterretning.
Styret vurderer om idébanken skal videreføres. Innspill om at arbeidsmøter kan være en inspirerende møteform. At deltakerne bidrar mer aktivt og gir konkrete eksempler på hvordan de jobber mot flerspråklige.
5. Budsjettforslag
Tatt til etterretning
6. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Oddbjørn Hansen, DFB  (2 år)
Sekretær: Marianne Kolstad, Dokka vgs  (2 år)
Webredaktør: Nina Stenbro, Vest-Agder fylkesbibliotek  (1 år)
Kasserer: Sonja-Kristin Granaas, Alta bibliotek (1 år)
Styremedlem: Sophie Essmat, HIOA  (1 år)
Styremedlem: Bente Holmen Eriksen, Halden fengsel (2 år)
Styremedlem: Brita Esaiassen, Berg folkebibliotek (2 år)
Valgkomité: Berit Engebak, Øvre-Eiker og Kine Gokstad, Larvik bibliotek (begge 2 år)

Revisor:

Valgkomité:  Tønsberg, 28.04.16   Hilde Ditmansen og Bente Holmen Eriksen