Referat fra styremøte 20.04.2016

Styret har hatt telefonmøte. Av innholdet: Forberedelse til Årsmøte som skal være torsdag 28. april kl.15.30 på Nasjonalbiblioteket. Møtet begynner rett etter Flerkulturelt bibliotekmøte (Det flerspråklige bibliotek).

Til stede: Sonja-Kristin Granaas, Hanne Sveen, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes.
Forfall: Camilla Sørbye og Sophie Hirad.
Tid: 20.04.16
Referent: Ann-Iren Bårdsnes
Neste møte: Årsmøte 28.04.16 Nasjonalbiblioteket kl. 15.30

1. Informasjon om Årsmøtet. Camilla har sendt invitasjon på Biblioteknorge og Facebooksiden vår. Tone Nilssen fra Rana bibliotek har meldt at hun ønsker å delta på møtet. Camilla har sendt egen invitasjon til ny leder Oddbjørn Hansen, nye styremedlemmer Bente Holmen Eriksen og Brita Esaiassen samt nytt valgkomitemedlem Berit Engebak. De er også informert om at FlerKult dekker reisekostnader.

2. Årsrapport. Ann-Iren kopierer opp tar med og presenterer årsrapporten.

3. Revidert regnskap. Nina presenterer regnskapet. Revisor sender bilagene til Ann-Iren som kopierer og tar dette med på årsmøtet.

4. Virkeplan for 2016/2017 Nina skriver et googledokument som blir delt. Der kan resten av styret gå inn og legge til/endre. Vi fortsetter arbeidet med idèbanken og vil prioritere å markedsføre denne ressursen. Styret ønsker også å fortsette ideèn med et dagsseminar om språkkafe. Vi ønsker også å prioriterer arbeidet med å å få større fokus på behovet for integreringsmidler til bibliotek. Jobbe mot politikere for å skape forståelse for at det foregår et stort og viktig arbeid med integrering på norske bibliotek.

5. Budsjettforslag v/ Sonja-Kristin Tilpasses økonomi og virkeplan. Nina presenterer, Ann-Iren tar med bilag.

6. Innkomne saker. Ingen saker har kommet inn.

7. Valg Sonja-Kristin tar gjenvalg, 2 år. Nina og Sophie er ikke på valg og fortsetter 1 år til.

8. Eventuelt. Vi bruker Slottsbiblioteket til årsmøtet. Det er lokalet som ligger vegg-i-vegg med foredragssalen. Ann-Iren tar med roll-up som tilhører FlerKult.