Årsmelding 2015

1. Organisasjon
Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 60 medlemmer per 31.12.2015.

1.1 Styre
Leder: Camilla Sørbye, Buskerud fylkesbibliotek
Nestleder: Nina Stenbro, Kristiansand folkebibliotek
Kasserer: Sonja-Kristin Granaas, Alta bibliotek
Webredaktør: Hanne Sveen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Sekretær: Ann-Iren Bårdsnes, bibliotekar på Rommen skole, Oslo
Styremedlem: Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
Valgkomité: Bente Holmen Eriksen, Halden fengsel Hilde Ditmansen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Revisor: Kirsti Sand, Trondheim folkebibliotek Janne Bergman, Trondheim folkebibliotek

2. Aktiviteter
2.1 Årsmøte og medlemsmøte
Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 15. mai 2015 på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i forbindelse med Flerkulturelt bibliotekmøte. Mette Kristin Gjerdrum la fram valgkomiteens innstilling til styre:
Camilla Sørbye (1 år)
Nina Stenbro (2 år) NY
Sophie Essmat (2 år)
Ann-Iren Bårdsnes (1 år)
Sonja-Kristin Granaas (1 år)
Hanne Sveen (1 år)

2.1 Styremøter
Styret har avholdt seks telefonmøter og to heldagsmøter i 2015:
04.02.2015
18.03.2015
22.04.2015
12.05.2015 – Heldagsmøte
17.06.2015
02.09.2015
06.11.2015 – Heldagsmøte

2.3 Styrets arbeid
Styret har videreført arbeidet med idébank på FlerKults nettsider gjennom (hele året).

Styret har informert om flerkulturelt bibliotekarbeid nasjonalt og internasjonalt via Facebook-siden NBF FlerKult (hele året).
Styret har gjennomført en spørreundersøkelse angående bibliotekenes tilbud til minoritetsspråklige. 217 folkebibliotek svarte på undersøkelsen (januar-februar 2015). Resultatene fra FlerKults undersøkelse blir delt på ulike måter:

– Presentert på seminaret “Nøkkel til Norge” på Det 75. norske bibliotekmøte (mars 2016)
– Publisert på NBFs nettsider
– Presentert i en artikkel i Bok og bibliotek (publiseres i juni 2016)
– Presentert i en artikkel som er sendt til Dagsavisen, og som eventuelt vil bli sendt til andre medier for publisering.
– Datamaterialet er delt med to bibliotekarstudenter fra HiOA som skriver en bacheloroppgave om samlingsutvikling av fremmedspråklig litteratur ved norske folkebibliotek (april 2015). FlerKult får tilsendt PDF av oppgaven, og det kan være aktuelt å be om tillatelse til å publisere den på FlerKults nettsider.
– Tallene fra undersøkelsen kan også presenteres på fylkesnivå og danne utgangspunkt for regionale nyhetssaker.

Styret har arrangert seminaret “Nøkkel til Norge” på Det 75. norske bibliotekmøte (mars 2016).

Styret har trukket ut to tilfeldige vinnere blant bibliotekene som både svarte på spørreundersøkelsen og hadde betalt medlemsavgift til FlerKult for 2015. Vinnerne var Fauske bibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv, som hver fikk dekket deltakeravgift for en person i tre dager på bibliotekmøtet (februar 2016).

2.4 Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser
Årsmøte i NBF FlerKult i Oslo 11. mai 2015.
Deltakere: Sonja-Kristin Granaas, Ann-Iren Bårdsnes, Sophie Essmat, Hanne Sveen, Nina Stenbro og Camilla Sørbye
Flerkulturelt bibliotekmøte i Oslo 11. mai 2015.
Deltakere: David Beadle, Hanne Sveen, Camilla Sørbye, Christoffer Nilsson, Sophie Essmat, Sonja-Kristin Granaas, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes
SVs kulturkonferanse på Stortinget 22. juni.
Deltaker: Camilla Sørbye
Mela-festivalen i Oslo 14. – 16. august. Flerkult hadde stand i samarbeid med NBF Oslo/Akershus og Deichmanske bibliotek.
Deltakere: Ann-Iren Bårdsnes og Camilla Sørbye
Flerkulturelt bibliotekmøte i Oslo 5. november 2015.
Deltakere: Sonja-Kristin Granaas, Hanne Sveen, Camilla Sørbye, Sophie Essmat og Nina Stenbro
Biblioteket – en tverrkulturell møteplass i Oslo 3. desember 2015.
Deltakere: Hanne Sveen og Camilla Sørbye
Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø 9.-11. mars 2016.
Deltakere: Camilla Sørbye, Sonja-Kristin Granaas, Nina Stenbro, Hanne Sveen, Sophie Essmat og Ann-Iren Bårdsnes

2.5 Artikler og innlegg i media
Se punkt 2.3.
Det er skrevet en artikkel som oppsummerer panelsamtalen fra FlerKults seminar på Det 75. norske bibliotekmøte. Den vil inngå i NBFs medlemssider i Bok og bibliotek i juni 2016. Det er også skrevet et innlegg om bibliotek og integrering på bakgrunn av FlerKults spørreundersøkelse. Den er refusert i NRK Ytring, Aftenposten og Dagbladet.
Tillegg: Artikkelen kom på trykk i Dagsavisen Fremtiden 28. april, og en redigert versjon er sendt til Laagendalsposten 29. april.

2.6 Bibliotekpolitiske innspill
I mai 2015 vedtok FlerKult en årsmøteuttalelse om bibliotekenes tilbud til bosteds- og papirløse. Temaet ble fulgt opp en av årsmøteuttalelsene på NBFs landsmøte 2016, der FlerKult fikk gjennomslag for at papirløse må inkluderes i NBFs arbeid med bibliotek og integrering.

2.7 Nettsider og informasjon
FlerKult har lagt ut referat og aktiviteter fortløpende på http://flerkult.no/
Facebook-gruppa NBF FlerKult blir brukt til informasjon og inspirasjon, og gruppa har nå 231 medlemmer (26. april 2016).

26.04.2016
Ann Iren Bårdsnes
Camilla Sørbye