Resultater fra FlerKults spørreundersøkelse januar 2016

Folkebibliotekene er en svært viktig arena for integrering og mangfold. Bibliotekene fungerer både som møteplass, et sted å hente kunnskap og informasjon om det norske samfunn, mulighet for å holde seg oppdatert om situasjonen i hjemlandet og et sted å lære norsk. Det er en viktig nøkkel inn i det norske samfunnet.

Vinteren 2015-2016 kartla FlerKult i hvilken grad folkebibliotekene fungerer som en integreringsarena og hvilke utfordringer og muligheter som finnes. 218 bibliotek fra hele landet deltok i undersøkelsen. De viktigste erfaringene er samlet og presentert under:

Nøkkel til Norge – FlerKults spørreundersøkelse vinteren 2016