Innspill fra folkebibliotek til Flerkult

I forbindelse med spørreundersøkelsen Flerkult gjennomførte vinteren 2015-2016 der 218 folkebibliotek svarte, kom det inn en del innspill fra folkebibliotek om temaer de ønsker at Flerkult skal jobbe videre med. Det er helt tydelig at det finnes et stort engasjement blant bibliotekene rundt i landet og at mange ønsker å bidra til integrering og mangfold i kommunen sin.

Innspillene finnes i dokumentet under:

Innspill fra folkebibliotekene til Flerkult – januar 2016