Årsmelding 2016

 1. Organisasjon

  Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester hadde 60 medlemmer per 31.12.2016.

  1.1 Styre

  Leder: Oddbjørn Hansen, Det flerspråklige bibliotek
  Nestleder/ Webredaktør: Nina Stenbro, Vest-Agder fylkesbibliotek
  Kasserer: Sonja-Kristin Granaas, Alta bibliotek
  Sekretær: Marianne Kolstad, Dokka VGS
  Styremedlem: Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
  Styremedlem: Bente Holmen Eriksen, Halden fengsel
  Styremedlem: Brita Esaiassen, Berg folkebibliotek

  Valgkomité: Kine Gokstad, Larvik bibliotek og Berit Engbak, Øvre Eiker bibliotek

  Revisor: Nisrin Maktabi Barkouki, Det flerspråklige bibliotek og Benedikte Gjone, Larvik bibliotek

 2. Aktiviteter

  2.1 Årsmøte og medlemsmøte

  Årsmøte med åpent medlemsmøte ble avholdt 28.04.2016 på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i forbindelse med DFBs flerkulturelle bibliotekmøte. Valgkomiteens innstilling til styre:
  Leder: Oddbjørn Hansen, Det flerspråklige bibliotek
  Nestleder/ Webredaktør: Nina Stenbro, Vest-Agder fylkesbibliotek
  Kasserer: Sonja-Kristin Granaas, Alta bibliotek
  Sekretær: Marianne Kolstad, Dokka VGS
  Styremedlem: Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
  Styremedlem: Bente Holmen Eriksen, Halden fengsel
  Styremedlem: Brita Esaiassen, Berg folkebibliotek

  Valgkomité: Kine Gokstad, Larvik bibliotek og Berit Engbak, Øvre Eiker bibliotek

  Revisor: Nisrin Maktabi Barkouki, Det flerspråklige bibliotek og Benedikte Gjone, Larvik bibliotek

  2.2 Styremøter

  Styret har avholdt tre telefonmøter og to dagsmøter i 2016.

  2.3 Styrets arbeid

  Styret har videreført arbeidet med idébank på FlerKults nettsider gjennom (hele året).
  Styret har informert om flerkulturelt bibliotekarbeid nasjonalt og internasjonalt via Facebook-siden NBF FlerKult (hele året).
  Sammen med Buskerud fylkesbibliotek og FlerKult inngått et samarbeide om å arrangere en konferanse om språkkafeer høsten 2017.

  2.4 Styrets deltakelse på kurs, møter og konferanser

  Årsmøte i NBF FlerKult i Oslo 28.04.2016
  Flerkulturelt bibliotekmøte i Oslo 28.04.2016
  NBFs organisasjonsmøte, 19-20. 10.20161

  2.5 Nettsider og informasjon

  FlerKult har lagt ut referat og aktiviteter fortløpende på http://flerkult.no/ Facebook-gruppa NBF FlerKult blir brukt til informasjon og inspirasjon, og gruppa har nå 231 medlemmer.

02.05.2017 Oddbjørn Hansen