Årsmøte 2017

Årsmøte 2017

Referat fra årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester.

Tid
03.05.17
Sted
Nasjonalbiblioteket
Til stede
Sophie Essmat, Oddbjørn Hansen, Sonja-Kristin Granaas
Møteleder
Oddbjørn Hansen
Referent
Oddbjørn Hansen
Åpning og konstituering
Oddbjørn Hansen ønsker velkommen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Godkjent

2. Årsmelding 2016
Forslag til vedtak: Lest og godkjent

3. Revidert regnskap
Forslag til vedtak : Godkjent. Neste styremøter avklarer saldo på konto

4. Virkeplan for kommende periode
Flerkult er medarrangør av konferanse om språkkafeer sammen med Buskerud fylkesbibliotek i september 2017.
Tatt til etterretning

5. Budsjettforslag
Forslag til vedtak: Tas til etterretning

6. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Oddbjørn Hansen (1 år)
Nina Stenbro (2 år)
Brita Esaiassen (1 år)
Bente Holmen Eriksen (2 år)
Nye i styret Anne Thuv, Finnmark fylkesbibliotek (2 år). Går inn som kasserer
Heidi Berg Kjuus. Horten bibliotek (2 år). Går inn som sekretær

Valgkomité:
Kine Gokstad, Larvik bibliotek og Berit Engbak, Øvre Eiker  bibliotek (Begge 1 år)

Revisor:
Nisrin Maktabi Barkouki, Det flerspråklige bibliotek og Benedikte Gjone, Larvik bibliotek (Begge 1 år)

Forslag til vedtak: Styret godkjenner valgkomiteens innstilling.