Referat fra styremøte i FlerKult 3.april 2017

Styret har avholdt telefonmøte.

Tilstede: Brita Esaiassen, Nina Stenbro, Sonja-Kristin Granaas, Oddbjørn Hansen, Marianne Kolstad

Fravær: Sophie Essmat, Bente Holmen Eriksen

Sak 1: Årsmøte i NBF 3. mai

Årsmøte blir samme dag som som DFBs flerkulturelle vårseminar, 3. mai. Klokkeslett 16.00. Sonja-Kristin, Marianne og Sophie går ut av styret.

Vi legger ut informasjon om årsmøtet på e-postlista BibliotekNorge, og med beskjed om at saker skal meldes inn innen et visst tidspunkt.

Sak 2: Språkkafeseminar/konferanse i september/oktober.

Det ligger an til å bli et Språkkaféseminar i september/oktober. NBF Flerkult bidrar økonomisk og faglig. Dette er en mulighet til NBF Flerkult til å være synlig i miljøet, og kanskje bidra til økt medlemstall.

Eventuelt:

Morsmålsdagen.

Kan Flerkult være med som medarrangør/samarbeidspartner av morsmålsdagen? Årets markering ble noe lav pga flytting. Flere bibliotek er i gang med å markere morsmålsdagen, så denne markeringen må fortsette.

Ref: M. K.