Referat fra styremøte i FlerKult 19. september 2017

Styret avholdt møte i forbindelse med konferansen “Slabberas” i Drammen.

Sted: Buskerud fylkesbibliotek

Til stede: Oddbjørn Hansen, Anne Thuv, Brita Essaiasen, Nina Stenbro og Heidi Berg Kjuus(ref.)

Forfall: Bente Holmen Eriksen .

Sak 1. Presentasjonsrunde av det nye styret

Sak 2. NBFs organisasjonsmøte
Bente Holmen Eriksen deltar som Flerkults representant. Anne Thuy er også invitert av NBF sentralt til å holde innlegg.

Sak 3. Gjennomgang av økonomi ved Anne og Oddbjørn.
Medlemsavgift for 2017 har ikke kommet på konto ennå, men kommer snart. 40.000,- av våre oppsparte midler vil gå til å gjennomføre Slabberas-konferansen i samarbeide med Buskerud fylkesbibliotek. Vi vil få 8000,- fra NBF sentralt som aktivitetstilskudd etter gjennomført Slabberas-konferanse i samarbeid med Buskerud Fylkesbibliotek.

Sak 4. Bibliotekkonferansen i Sandefjord 14.-1.3.18.
Vi har meldt inn forslag til innlegg til NBF og venter på å høre om det blir med i programmet.

Sak 5. Diskusjon om fremtidige aktiviteter for 2018 og 2019.

Referent: Heidi Berg Kjuus, 22.9.17