Rapport fra brukerundersøkelse om språkkafe, våren 2018

Språkkafe er en uformell møteplass hvor man får øvd seg på å mestre det norske språket, arrangert av folkebibliotekene rundt om i landet. Det er et lavterskeltilbud for personer som vil bli bedre i norsk og lære mer om den norske kulturen. I noen kommuner er også språkkafe en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.
Formålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge hvor utbredt det er å arrangere språkkafe blant norske folkebibliotek. Sentrale tema som blir belyst, er hvor ofte språkkafeen arrangeres, antall deltakere, organisering, gjennomføring og ressursbruk, samt bibliotekenes vurdering av hvor godt tilbudet fungerer.
Sentio Research Norge har vært ansvarlig for datainnsamlingen og rapportering av resultatene på vegne av Flerkult. Takk til alle bibliotek som har bidratt!

Les rapporten her:

Rapport, språkkafe

Tabellvedlegg, språkkafe