Bli medlem

Årskontingenten i FlerKult er kr 100 for personlige medlemmer og kr 250 for institusjoner.