Arkiv: Idébank

Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena

Idébank. Leksehjelp, kvinnegrupper, språkkafeer, lesesirkler, dataopplæring  m.m. Folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har siden 2011 hatt jevnlige møter for å utvikle best mulig flerkulturelle bibliotektjenester. Bibliotekene har drevet ulike tiltak som leksehjelp, bok og film, leseombud for elever med innvandrerbakgrunn, språkkaféer, kvinnegrupper, skriveverksted, lesesirkler og dataopplæring. De har utarbeidet et hefte med … Fortsett å lese Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena

Filmgruppe

Idébank. Filmgruppe. Et tilbud for alle som savner et sted å være på kveldsstid når biblioteket har sommerlukning. Tiltaket ble testet ut som en del av prosjektet  «Biblioteket som globale døråpnere». Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på : På sommertid stenger biblioteket kl 15.00 fra tirsdag til fredag, og vi ser at mange mister et … Fortsett å lese Filmgruppe

Språktrening

Idébank. Minoritetsspråklige møter norskspråklige til språktrening på biblioteket. Det er både egne grupper for menn og kvinner, og en fellesgruppe. Biblioteket har alliert seg med frivillige som hjelper til. Folkeakademiet og Frivilligsentralen har hjulpet til med å finne frivillige. Navn på tiltak :   Språktrening. Det er et tilbud der minoritetsspråklige kan øve på norsk hverdagssamtale … Fortsett å lese Språktrening

Internasjonal kafé

Idébank. Internasjonal kafé på Fusa bibliotek. Dette er eit samarbeid med Flyktningstenesta, Fusa bibliotek, frivillige organisasjoner i Fusa og Fusa frivilligsentral. Målet er å samle innflyttarar med internasjonal bakgrunn og norske fusingar, slik at me kan bli kjent med kvarandre. Me har hatt markering av FN-dagar som Morsmålsdag 21. februar og Verdens dag mot rasisme og … Fortsett å lese Internasjonal kafé

Studieverkstedet på HiOA

Hva Type tiltak Språkstøtte Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Flerspråklige studenter kan ha spørsmål om hvordan de bør besvare oppgaver. De kan få en Skrivementor hos Studieverkstedet, som er i dialog … Fortsett å lese Studieverkstedet på HiOA

Bibliotekfrokost

Hva Type tiltak: Frokost i biblioteket for alle nye elever ved Voksenopplæringa Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap). Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Alle nye elever ved Voksenopplæringa inviteres til forkost i biblioteket … Fortsett å lese Bibliotekfrokost

Ny i Buskerud

  Hva Type tiltak: Innredning av sone, omorganisering av medier, sosiale aktiviteter Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap). Inspirasjon/opplevelse (eks. tilgang til litteratur/film/musikk, forfatterbesøk). Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Hensikten med Ny i … Fortsett å lese Ny i Buskerud

Lesegruppe

Hva Type tiltak: Lese- og samtaletrening for innvandrere Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap). Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Vi leser enkle barnebøker og samtaler ut ifra tekst og bilder. Vi benytter Smartboard, … Fortsett å lese Lesegruppe

«Svenska med baby»

Hva Type tiltak: Språksamling for småbarnsforeldre med baby/barn Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Tilbud til småbarnsforeldre med baby/barn om formiddagstreff; for å bryte ned segresjon, bygge nye broer og øve på å snakke … Fortsett å lese «Svenska med baby»

Integrering i biblioteket

Hva Type tiltak: Bibliotekbruk Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Tiltaket går ut på å vere spesielt bevist på eit større gruppebesøk av innvandrarar på introduksjonsprogrammet som sjølv har formulert eit ønske om … Fortsett å lese Integrering i biblioteket