Forslag til idébanken

Idébanken

Har ditt bibliotek gjennomført et godt tiltak eller prosjekt som imøtekommer ønsker og behov hos et flerkulturelt publikum? Har du lyst til å dele ideen med andre bibliotek?

Fyll ut punktene i vedlagte skjema og last gjerne opp bilder som illustrasjon. Vær oppmerksom på at tekst og bilder blir publisert på NBF Flerkults nettsider.

Hvorfor? Hensikten med idébanken er å samle gode ideer, erfaringer og kunnskap fra bibliotek i Norge og utlandet. Innholdet gjøres tilgjengelig på NBFs nettsider, slik at det kan være til nytte og inspirasjon for bibliotek som ønsker å prøve ut nye flerkulturelle tilbud og tjenester. Her skal du få tips til hva ditt bibliotek kan gjøre, hvordan det kan gjøres, og hva det kan kreve av ressurser. Du kan også finne kontaktinformasjon til aktuelle ressurspersoner som du kan spørre om råd, og tips til relevant litteratur.

Tips: Skjemaet består av mange spørsmål. Det kan derfor være en fordel å først skrive din idé i et vanlig dokument og siden klippe og lime inn i skjemaet. Du kan anvende denne malen.

Du kan bla mellom sidene for å sjekke at alt er fylt i.

Trinn 1 av 6 - Hva

16%
  • Eks. "Eventyr fra mange land"
  • Hva

  • Eks. eventyrstund