Lenker

Virkeplanrelaterte lenker

Bibliotekutredningen

Bibliotekreform 2014 – del I
Bibliotekreform 2014 – del II
Delrapport av Robert W. Vaagan, som er utgitt i ABM-utviklings skriftserie.

Internasjonale retningslinjer

IFLAs flerkulturelle bibliotekmanifest(Norsk, PDF) (Engelsk, PDF)
IFLAs retningslinjer for flerkulturelle bibliotekstjeneste (kortversjon) – (Norsk, PDF) (Engelsk, PDF)

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
IMDI Introduksjonsordningen

IMDis handlingsplan for integrering

Handlingsplan

Det flerspråklige bibliotek

DFB
Flerkulturelt biblioteknettverk

Asylmottakene og bibliotekene

Utlendingsdirektoratet
Adresseliste over mottakene
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Samisk bibliotektjeneste

Sametingets bibliotek
Samisk høgskole
Universitetet i Tromsø: Senter for samiske studier
Universitetsbiblioteket i Tromsø: Samisk og urfolkstudier på UB
Samisk bibliotektjeneste i Troms

Nasjonale minoriteter

ABM-skrift #25: De nasjonale minoriteter
Publikasjoner om nasjonale minoriteter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området

UDI
Ny i Norge

Andre lenker

Relevante dokumenter

Kulturmelding fra Kultur- og kirkedepartementet, ”Kulturpolitikk fram mot 2014”, St.meld. nr.48 (2002-2003)

Mangfoldsmelding fra Kommunal- og regionaldepartementet, «Mangfold gjennom inkludering og deltakelse», St.meld. Nr: 49 (2003-2004)
ABM-skrift #13 Kompetansebygging for et multikulturelt normalsamfunn

Viktige aktører på feltet

IFLAs Section on Library Services to Multicultural Populations

KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Nupi (Norsk utenrikspolitisk institutt)
utrop.no– Norges første flerkulturelle avis

Ressursbibliotek i utlandet

Helsinki city library – multilingual library services
BiblioteksCenter for Integration (Danmark)
Internationella biblioteket, Stockholms stadsbibliotek

Andre ressurser

Ordbok/oversetter (spansk, engelsk, norsk)
Ordbok/oversetter (engelsk, persisk)
Google oversetter
MiR (frivillig organanisasjon for multikulturelle foreldre)
Tema morsmål
Bildeordbok

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev om integrering, mangfold og innvandring