Julehilsen på flere språk!

Det flerspråklige bibliotek har laget en plakat med julehilsen på ti språk. Språkene er persisk, polsk, spansk, fransk, sorani, engelsk, kurmandji, russisk, arabisk og tamil.  Plakaten lastes ned her:  https://dfb.nb.no/god-jul-fra-biblioteket  

Ny ressursside om språkkaféer!

FlerKult har samarbeidet med Det flerspråklige bibliotek og Leser Søker Bok om å en en nasjonal ressursside til inspirasjon og nytte for bibliotek som driver språkkafe eller tenker på å starte språkkafe. Siden ble lansert 5.desember 2018 og finnes her: https://dfb.nb.no/vare-tilbud/sprakkafe

Årsmøte 2018

Det ble avholdt årsmøte i FlerKult 18.juni, 2018 på Nasjonalbiblioteket. Les referatet her: Årsmøte, 2018  

Rapport fra brukerundersøkelse om språkkafe, våren 2018

Språkkafe er en uformell møteplass hvor man får øvd seg på å mestre det norske språket, arrangert av folkebibliotekene rundt om i landet. Det er et lavterskeltilbud for personer som vil bli bedre i norsk og lære mer om den norske kulturen. I noen kommuner er også språkkafe en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger. … Fortsett å lese Rapport fra brukerundersøkelse om språkkafe, våren 2018

Referat fra styremøte i FlerKult 19. september 2017

Styret avholdt møte i forbindelse med konferansen “Slabberas” i Drammen. Sted: Buskerud fylkesbibliotek Til stede: Oddbjørn Hansen, Anne Thuv, Brita Essaiasen, Nina Stenbro og Heidi Berg Kjuus(ref.) Forfall: Bente Holmen Eriksen . Sak 1. Presentasjonsrunde av det nye styret Sak 2. NBFs organisasjonsmøte Bente Holmen Eriksen deltar som Flerkults representant. Anne Thuy er også invitert … Fortsett å lese Referat fra styremøte i FlerKult 19. september 2017

Referat fra styremøte i FlerKult 3.april 2017

Styret har avholdt telefonmøte. Tilstede: Brita Esaiassen, Nina Stenbro, Sonja-Kristin Granaas, Oddbjørn Hansen, Marianne Kolstad Fravær: Sophie Essmat, Bente Holmen Eriksen Sak 1: Årsmøte i NBF 3. mai Årsmøte blir samme dag som som DFBs flerkulturelle vårseminar, 3. mai. Klokkeslett 16.00. Sonja-Kristin, Marianne og Sophie går ut av styret. Vi legger ut informasjon om årsmøtet … Fortsett å lese Referat fra styremøte i FlerKult 3.april 2017

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 Referat fra årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester. Tid 03.05.17 Sted Nasjonalbiblioteket Til stede Sophie Essmat, Oddbjørn Hansen, Sonja-Kristin Granaas Møteleder Oddbjørn Hansen Referent Oddbjørn Hansen Åpning og konstituering Oddbjørn Hansen ønsker velkommen 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjent 2. Årsmelding 2016 Forslag til vedtak: … Fortsett å lese Årsmøte 2017